Akkoord Van Werk naar Werk (VWNW) binnen de Rijksoverheid

De minister van BZK en de vakbonden hebben de overeenkomst over VanWerkNaarWerk-beleid (VWNW-beleid) en het WW dossier getekend. Er is daarmee structurele duidelijkheid voor ambtenaren binnen de sector Rijk bij reorganisaties.

In de overeenkomst is een samenhangend pakket van maatregelen afgesproken. Er zijn afspraken gemaakt over de reparatie van de WW uitkering qua opbouw en duur tot maximaal 38 maanden. De bovenwettelijke WW regeling wordt versoberd zodra de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren van kracht wordt.

De belangrijkste afspraken voor Van Werk naar Werk zijn:

  • Het VWNW beleid is nu structureel vastgelegd.
  • Bij het vaststellen van overtolligheid zullen vanaf 1 januari 2010 de medewerkers die recht hebben op een AOW-uitkering als eerste moeten vertrekken.
  • Het plafond is de stimuleringspremie wordt verhoogd tot het plafondbedrag van de transitievergoeding (momenteel 77.000 euro) en ieder jaar geïndexeerd.
  • Er komt een rijksbrede pilot een remplaçantenmakelaar medewerkers gaat helpen als zij plaats willen maken voor iemand die overtollig is geworden.

De belangrijkste afspraken voor de WW zijn:

  • De WW en bovenwettelijke WW zijn vervangen door een driejarige uitkering en een transitievergoeding.
  • Voor ieder gewerkt jaar wordt een maand uitkering opgebouwd met een maximum van 38 maanden (waarvan 24 maanden WW en 14 maanden bovenwettelijke aanvulling).
  • Voor de medewerker die meer dan 10 jaar bij het Rijk heeft gewerkt en nog maximaal 8 jaar heeft tot aan de AOW-leeftijd wordt de duur van de uitkering verlengd tot aan de AOW-leeftijd.
  • De uitkering bedraagt in de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het laatst verdiende salaris.
  • De transitievergoeding wordt uitgekeerd bij ontslag. Deze bedraagt maximaal 77.000 euro.

Bron: www.rijksoverheid.nl 29 juni 2017