Mededelingsplicht werkgever bij mogelijk recht op transitievergoeding?

Recent oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat er geen recht bestaat op een transitievergoeding bij een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst “op initiatief van de werkgever”. Tevens oordeelde de kantonrechter dat het niet makkelijk valt aan te nemen dat op de werkgever een mededelingsplicht berust ten aanzien van de aanspraak op een transitievergoeding.

Verder lezen

Ontbinding op de h-grond WWZ

De arbeidsovereenkomst van de directeur van kunstinstelling De Appel in Amsterdam wordt op 1 februari 2016 ontbonden. Dit heeft de kantonrechter bepaald op de nieuwe h-grond van artikel 7:699 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

Verder lezen

Transitieplan afschaffing VAR

De Wet deregulering arbeidsrelaties is nog niet goedgekeurd door de Eerste Kamer. Staatsecretaris Wiebes heeft op 16 november 2015 in een brief aan de Eerste Kamer een transitieplan aangekondigd op welke wijze de overgang van de VAR naar de modelovereenkomst zou moeten plaatsvinden.

Verder lezen