Asscher wil de Wet Werk en Zekerheid aanpassen

Minister Asscher van Sociale Zaken is bereid om de Wet Werk en Zekerheid aan te passen. Hij geeft critici gelijk die het oneerlijk nomen dat bedrijven zieke werknemers 2 jaar moeten doorbetalen en daarna ook nog een ontslagvergoeding moeten meegeven. Ook naar het ontslagrecht wil hij kijken.

Verder lezen

Bewijs strafrechtelijk begrip ‘diefstal’ bij ontslag op staande voet?

Bij een ontslag op staande voet moet de werkgever de dringende reden onverwijld meedelen. Als de werknemer het ontslag aanvecht, moet de werkgever bewijzen dat de medegedeelde ontslaggrond zich heeft voorgedaan en dat er sprake is van een dringende reden. Moet een werkgever als in de ontslagbrief een strafrechtelijk begrip zoals ‘diefstal’ wordt gebruikt, alle bestanddelen van de strafrechtelijke delictsomschrijving bewijzen? Recent deed de Hoge Raad hierover een uitspraak.

Verder lezen

Ontbinding wegens ernstige tekortkoming in de nakoming arbeidsovereenkomst

Bij een ontbinding wegens een tekortkoming in de nakoming van een arbeidsovereenkomst wordt uitgegaan van de geleden schade, niet van de transitievergoeding of de billijke vergoeding. Deze mogelijkheid bestond al voor de Wet Werk en Zekerheid, maar er werd sporadisch gebruik van gemaakt. De Wet Werk en Zekerheid heeft het ontslagrecht gewijzigd.  Recent is een werknemersverzoek wegens tekortkoming toegewezen met een forse schadevergoeding.

Verder lezen

Is de kantonrechtersformule terug?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid geldt de kantonrechtersformule niet meer. In de praktijk wordt deze formule nog steeds gebruikt bij onderhandelingen over het einde van de arbeidsrecht. Recent is de kantonrechtersformule weer opgedoken in een uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter.

Verder lezen

Nieuwe uitvoeringsregels UWV

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is UWV vanaf 1 juli 2015 exclusief bevoegd te oordelen over ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Eind november 2015 en januari 2016 zijn de nieuwe Uitvoeringsregels van het UWV gepubliceerd. In de nieuwe Uitvoeringsregels is een aantal wijzigingen opgenomen ten aanzien van verzoeken door de werkgever om opzegging van de arbeidsovereenkomst vanwege bedrijfseconomisch redenen.

Verder lezen