Afwijzing vordering docent voor vergoeding overuren

De vorderingen van overuren van een docente tegen haar werkgever zijn door het Gerechtshof Den Haag afgewezen. De werkgever heeft niet gehandeld in strijd met de normen van het goed werkgeverschap met haar taakbeleid voor docenten en heeft de cao-vereisten voor de vaststelling van taakbeleid correct nageleefd.

Verder lezen

Verstoorde verhouding tussen collega’s, geen ontbinding

Onder de Wet Werk en Zekerheid kan een arbeidsovereenkomst worden ontbonden wanneer er sprake is van een verstoorde verhouding op grond van artikel 7:699 lid 3 sub g BW. Een ontbinding op deze grond wordt niet zomaar gehonoreerd. Een recente uitspraak van de kantonrechter Utrecht is daarvan een voorbeeld, waarbij wordt geoordeeld dat de g-grond niet ziet op de horizontale arbeidsrelaties.

Verder lezen