Bezorgers Deliveroo vallen onder arbeidsovereenkomst

Bezorgers die voor Deliveroo maaltijden bezorgen zijn geen zzp-ers, maar kunnen aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst bij het bedrijf. Bovendien valt Deliveroo wel degelijk onder de cao voor beroepsgoederenvervoer. Dat heeft de kantonrechter bepaald in twee zaken die vakbond FNV tegen Deliveroo had aangespannen.

Verder lezen

Nieuw toetsingskader voor verwijtbare werkloosheid

De Centrale Raad van Beroep heeft op 7 november 2018 een nieuw toetsingskader geïntroduceerd voor de beoordeling van de vraag of sprake is van verwijtbare werkloosheid. Deze uitspraak is met name voor eigen risicodragers voor de WW van belang. Niet langer is van belang of de werkgever voortvarend heeft gehandeld. Het uitgangspunt is dat de reden voor de werkloosheid bepalend is en niet de gekozen ontslagroute.

Verder lezen

Geen loondoorbetaling na ontslag op staande voet

Geen loondoorbetaling na ontslag op staande voet

In het geval een arbeidsovereenkomst na een terecht gegeven ontslag op staande voet pas eindigt na de uitspraak van de rechter in hoger beroep, mag de rechter de werknemer zijn aanspraak op loon ontzeggen. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Verder lezen

Regering maakt ontwerp Wet Arbeidsmarkt in Balans openbaar

Op 9 april 2018 heeft de regering het ontwerp voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) openbaar gemaakt. Met dit wetsontwerp wil de regering een nieuwe balans vinden tussen flexibele en vaste arbeidscontracten en meer mensen moeten aan het werk komen met een contract voor onbepaalde tijd. Een kort overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Verder lezen