Tweede aanpassing NOW

De tijdelijke Noodmaatregel voor overbrugging werkgelegenheid (NOW) is op 2 april 2020 in werking getreden. Op 2 april zijn reeds enkele aanpassingen doorgevoerd. Het is gebleken dat er nog op een aantal punten wijziging [...]

2021-10-13T15:23:24+02:0007-05-20|

Ontslag tijdens coronacrisis en de NOW

Een werkgever kan een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bij omzetdaling ten gevolge van de coronacrisis. Hoe zit het met ontslag als een werkgever gebruik maakt van de [...]

2021-10-13T15:43:03+02:0020-04-20|

Coronacrisis: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet uitzonderlijke maatregelen genomen vanwege het coronavirus. De werktijdverkorting wordt per direct stopgezet. In plaats daarvan is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geĆÆntroduceerd. De hoofdlijnen zijn bekend gemaakt. Regeling [...]

2021-10-13T15:45:19+02:0018-03-20|

Bedrog rechtvaardigt vernietiging arbeidsovereenkomst

Buitengerechtelijke vernietiging van een arbeidsovereenkomst vanwege bedrog, door onjuiste mededelingen op een curriculum vitae, is niet in strijd met het ontslagrecht. Ook niet als de arbeidsovereenkomst niet inhoudsloos is geworden. Zo oordeelde recent de Hoge [...]

2021-10-13T15:46:00+02:0020-02-20|

Gewijzigde ontslagregeling WNRA

Vanaf 1 januari 2020 gaat voor overheidswerkgever in de zin van de Ambtenarenwet 2017 het reguliere arbeidsrecht gelden. Als de overheidswerkgever tot bedrijfseconomisch ontslag wil overgaan, dient er voorafgaand toestemming gevraagd te worden bij het [...]

2021-10-13T15:46:22+02:0020-01-20|
Ga naar de bovenkant