De WNT en de billijke vergoeding

Recent heeft de kantonrechter Utrecht bij het bepalen van de billijke vergoeding in het kader van een ontbindingsverzoek naast de ernst van het verwijt van de werkgever ook laten meewegen dat de Wet Normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) op de arbeidsrelatie van toepassing is.

Verder lezen

Verval concurrentiebeding door zwaarder drukken

In een groeiende economie wisselen werknemers vaker van baan met als gevolg dat er vaker wordt geprocedeerd over het overtreden van en/of de geldigheid van een concurrentiebeding. In twee recente uitspraken oordeelt de rechter dat het concurrentiebeding niet langer rechtsgeldig is vanwege een ingrijpende wijziging in de functie, waardoor het beding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken.

Verder lezen