Verval concurrentiebeding door zwaarder drukken

In een groeiende economie wisselen werknemers vaker van baan met als gevolg dat er vaker wordt geprocedeerd over het overtreden van en/of de geldigheid van een concurrentiebeding. In twee recente uitspraken oordeelt de rechter dat het concurrentiebeding niet langer rechtsgeldig is vanwege een ingrijpende wijziging in de functie, waardoor het beding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken.

Verder lezen

Hoge Raad doet uitspraak over de billijke vergoeding

Sinds de invoering van de WWZ kan een werknemer bij ontslag aanspraak maken op een transitievergoeding. Alleen in het geval van ernstig verwijtbaar handelen kan de werknemer ook aanspraak maken op een billijke vergoeding. Over het bepalen van de hoogte van deze vergoeding is veel onduidelijkheid. Op 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad hierover een uitspraak gedaan over de billijke vergoeding op grond van artikel 7:681 BW.

Verder lezen

Payrolling maakt nog geen ambtenarenstatus

Tot voor kort was de plaats van een payrollconstructie in het ambtenarenrecht onduidelijk. In recente uitspraken maakt de Centrale Raad van Beroep aan deze onduidelijkheid een einde door te verwijzen naar de uitspraak van de Hoge Raad van 4 november 2016, waaruit kan worden afgeleid dat de payrollovereenkomst moet worden gezien als uitzendovereenkomst.

Verder lezen