De c-grond: veelvuldig ziekteverzuim

Een van de ontslaggronden is de regelmatige afwezigheid c.q. uitval vanwege ziekten, de zogenaamde c-grond. Uit een recente uitspraak blijkt dat het voor grote werkgevers niet eenvoudig is een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op deze grond te verkrijgen.

Verder lezen

Stand van zaken Wet DBA

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) laat uiterlijk begin juli weten of de omstreden Wet DBA ook volgend jaar opgeschort blijft. Dat heeft hij 20 april laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Verder lezen

Geen werkgever, aansprakelijk voor schade zzp ér?

Bedrijven die volledig gebruik maken van zzp’ers ontkomen niet aan de verplichting zorg te dragen voor een veilige werkplek. Is de werkplek onveilig en vindt er een ongeval plaats, dan is het bedrijf onverkort aansprakelijk voor de schade van de zzp’er. Zo oordeelde recent de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Verder lezen

Reorganisatie en ondernemingsraad

Bij een reorganisatie moet een ondernemingsraad op grond van artikel 25 WOR worden betrokken bij belangrijke wijzigingen in de organisatie. De ondernemingsraad heeft adviesrecht. Op welke wijze kan de ondernemingsraad invloed uitoefenen? Wat zijn aanbevelingen voor de ondernemingsraad en de bestuurder.

Verder lezen

Heimelijk cameratoezicht? Zorg voor een goede bedrijfsregeling

Het komt regelmatig voor dat een werkgever de behoefte heeft om particuliere recherchemethoden in te zetten, met name het gebruik van heimelijk cameratoezicht. Bij de inzet van deze methoden speelt de verhouding tot het recht op privacy van de werknemer een belangrijke rol. Recent heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak gedaan in de zaak Vukota-Bojic. Deze uitspraak biedt een aantal inzichten voor het Nederlandse arbeidsrecht.

Verder lezen