Projectclausule in strijd met gesloten stelsel ontslagrecht

Een werkgever heeft in de arbeidsovereenkomsten een clausule opgenomen waarin de duur van de arbeidsovereenkomst afhankelijk is van de duur van het project. De projectclausule wordt veel gebruikt door theaterproducenten en houdt in dat de arbeidsovereenkomst eindigt als de werkgever besluit de productie te beëindigen. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat deze projectclausule in strijd is met ons ontslagrecht.

Verder lezen

E-mail advocaat voldoet aan schriftelijkheidsvereiste

De wet bepaalt (artikel 7:670b BW) dat een beëindigingsovereenkomst schriftelijk moet zijn aangegaan. Tot nu toe was onduidelijk of een e-mailwisseling tussen de gemachtigden van partijen voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste of nog moet worden opgevolgd door een door partijen zelf ondertekende vaststellingsovereenkomst. Recent oordeelde hierover een kantonrechter.

Verder lezen

Op non-actiefstelling topfunctionaris en de WNT-vergoeding

Op grond van artikel 2.10 WNT is de maximale beëindigingsvergoeding voor een topfunctionaris 75.000 euro. In deze vergoeding wordt de tijd dat een topfunctionaris geen werkzaamheden meer verricht voorafgaand aan de datum van beëindiging meegeteld. Recent oordeelde de rechter hierover anders bij een onvrijwillige non-actiefstelling van de topfunctionaris door de werkgever.

Verder lezen

De hoogste billijke vergoeding van 2016

Op 19 december 2016 is de hoogste billijke vergoeding van 2016 toegekend. Een veroorzaakte verstoring van de arbeidsovereenkomst levert een ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever op. De werknemer heeft naast de transitievergoeding recht op een billijke vergoeding van 125.000 euro.

Verder lezen

De herplaatsingsplicht van de werkgever, rechterlijke beoordeling

Bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de werkgever geldt als voorwaarde dat er een redelijke grond moet zijn voor ontslag, maar ook als extra voorwaarde dat herplaatsing binnen redelijke termijn niet tot de mogelijkheden behoort. De werkgever moet aantonen dat herplaatsing binnen de onderneming of andere ondernemingen binnen het concern niet tot de mogelijkheden behoort. De kantonrechter beoordeelt de herplaatsingsinspanningen ten tijde van de beslissing op het ontbindingsverzoek, welk moment ook beslissend is in hoger beroep, aldus het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Verder lezen