skip to Main Content

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en algemeen gebruik.
Er kunnen geen rechten aan onze informatie op deze website worden ontleend. Alhoewel de website  met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is Van der Hoeven Advocatuur niet aansprakelijk voor schade die ontstaat van eventuele onjuiste informatie op deze website. Elk gebruik dat wordt gemaakt van de website, komt voor uw risico.
Van der Hoeven Advocatuur staat niet in voor de beschikbaarheid van de websites, waarnaar deze website een link bevat en is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van de betreffende websites.
De informatie op deze website mag door u uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Ieder gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Het is zonder voorafgaande nadrukkelijke  schriftelijke toestemming  van Van der Hoeven Advocatuur niet toegestaan, om (delen van) de website te wijzigen, te bewerken, te vermenigvuldigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen.

Back To Top