Eerste Kamer stemt in met wijziging Arbowet

 

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen.Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking getreden.

Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbeidsomstandigheden is door de Eerste Kamer aangenomen.  Het wetsvoorstel zal waarschijnlijk vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Voor lopende contracten met arbodienstverleners zal na het ingaan van de wetswijziging een overgangsperiode van één jaar gelden.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 • Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel arbeidsomstandigheden spreekuur.
 • De bedrijfsarts met iedere werkplek kunnen bezoeken.
 • Afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een basiscontract, waarin in ieder geval is opgenomen:
  • toegang van de bedrijfsarts tot iedere werkplek
  • op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts de wettelijke taken uitvoert
  • hoe de toegang tot de bedrijfsarts, preventiemedewerker en OR is geregeld
  • hoe werknemers gebruik kunnen maken van een second opinion
  • hoe de klachtprocedures werken
  • hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht bij beroepsziekten
 • Handhaving en toezicht: Inspectie SZW krijgt ruimere sanctiemogelijkheden ten opzicht van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld met de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverleners beboeten.
 • Grotere betrokkenheid van werknemers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Het medezeggenschapsorgaan krijgt inzage bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.