skip to Main Content

Expertise

Mr. A.M.W.A. van der Hoeven heeft (conform artikel 35 b lid 1 van de Regeling op de advocatuur) in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Arbeidsrecht
– Sociale Zekerheid (werknemersverzekeringen)
– Ambtenarenrecht
Deze registratie verplicht elk kalenderjaar volgens de Normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Back To Top