EXPERTISE

SPECIALIST IN ARBEID-, AMBTENAREN- EN ONDERNEMINGSRECHT

ARBEIDSRECHT

Of u nu werkgever of werknemer bent bij Van der Hoeven Advocatuur vindt u een advocaat arbeidsrecht die u kan bijstaan.

Arbeidsrecht

AMBTENARENRECHT

Het ambtenarenrecht is specialistisch. Voor ambtenaren gelden bijzondere regels.

AMBTENARENRECHT

ONDERWIJSRECHT

In het onderwijsrecht gelden verschillende regels voor de verschillende soorten van onderwijs. Wij maken u wegwijs.

ONDERWIJSRECHT

ONTSLAGRECHT

Er kunnen diverse redenen zijn voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst of voor ontslag.

ONTSLAGRECHT

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT

Het sociale zekerheidsrecht is een complex geheel van wetten en regelingen, die bovendien veelvuldig veranderen.

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT

ARBEID EN ONDERNEMING

Veel vraagstukken op het terrein van het ondernemingsrecht grijpen in op het arbeidsrecht. Wij helpen u.

ARBEID EN ONDERNEMING

Mr. A.M.W.A. van der Hoeven heeft (conform artikel 35 b lid 1 van de Regeling op de advocatuur) in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Arbeidsrecht
– Sociale Zekerheid (werknemersverzekeringen)
– Ambtenarenrecht
Deze registratie verplicht elk kalenderjaar volgens de Normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Wekelijks hebben we een gratis inloopspreekuur voor werkgevers en particulieren
op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden spreekuur