skip to Main Content

Arbeidsrecht

Van der Hoeven Advocatuur is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Op het allerhoogste niveau. Dat ziet u terug in het resultaat.

Of u nu werkgever of werknemer bent bij Van der Hoeven Advocatuur vindt u een advocaat arbeidsrecht die u kan bijstaan.

Voor het opstellen van een contract, arbeidsvoorwaardenregeling of personeelsreglement, een internetprotocol of een sociaal plan bent u aan het juiste adres.

Maar ook als een arbeidsconflict dreigt of u heeft behoefte aan adviezen en procedures bij medezeggenschap, non actiefstelling, ontslag of reorganisatie.

De ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht gaan snel. Zeker met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is een deskundig advies van belang.

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag of bent u betrokken bij een arbeidsrechtelijk geschil? Neem vrijblijvend contact met ons op.

We nemen als  advocaat arbeidsrecht de tijd voor uw probleem. U ontvangt een helder advies.

U kunt ook gebruik maken van ons gratis inloopspreekuur.

We kunnen u adviseren of bijstaan in talrijke kwesties

 • Opstellen contracten en reglementen:
  – arbeidscontracten
  – flexibele arbeidscontracten
  – personeelsreglementen
  – sociale plannen en afvloeiingsregelingen
 • De zieke werknemer en arbeidsongeschiktheid:
  – re-integratie
  – verzuimaanpak
  – verzuimprotocol
  – bezwaar loonsanctie UWV
  – loonopschorting of loonstopzetting
  – ontslag van de zieke werknemer
 • Wet Werk en Zekerheid
 • Reorganisatie, herstructurering en collectief ontslag
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Grensoverschrijdende arbeid, de grensarbeider
 • Uitleg, toepassing en werkingssfeer Collectieve Arbeidsovereenkomst
 • Beloning
 • Vordering achterstallig loon en vakantiedagen
 • Loonregres
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Aansprakelijkheid werknemer en werkgever
 • Arbeidsongevallen
 • Individueel ontslag
 • Ontslag statutair directeur
 • Overgang van onderneming
 • Medezeggenschap
 • Boetes (WAADI, WAS, ATW, ARBO en WML)
 • Uitzendovereenkomst
 • Verplichtstelling bedrijfspensioensfondsen (StiPP)
 • Second Opinion

Staat uw vraag of onderwerp er niet bij, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Back To Top