skip to Main Content

Wij zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een bepaald aspect van) onze dienstverlening.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie, zullen we eerst in goed overleg met u zoeken naar een oplossing .
Mocht ons overleg niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, als wij de toepassing van de Geschillenregeling overeengekomen zijn.

Van der Hoeven Advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, die sinds 1991 bestaat.
U kunt uw klacht bij deze commissie indienen, pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd . Dat kan ook, wanneer ons kantoor, niet binnen vier weken op het  schriftelijk indienen van uw bezwaren, heeft gereageerd.

De Geschillencommissie Advocatuur ressorteert onder Stichting Geschillencommissie voor Consumentzaken en de Geschillencommissie voor Beroep en Bedrijf.

U kunt uw klacht uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeven van zakelijke cliënten en in de vorm van een bindend advies voor particuliere cliënten.

De Geschillencommissie is bevoegd te oordelen over klachten over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie.
Het kan ook zijn dat u recht heeft op een schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over de schadeclaims tot een bedrag ter hoogte van 10.000 euro.

Ons kantoor kan zelf ook onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak, volgens het Reglement Geschillencommissie
Advocatuur. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

Adressen
Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
Tel. 070-3105310
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Back To Top