Ontbreken rechtsmiddelverwijzing. Is de termijnoverschrijding verschoonbaar ?

De termijnen van bezwaar en beroep zijn van openbare orde. Dat wil zeggen dat afwijking niet mogelijk is. Een te laat ingediend bezwaarschrift is niet-ontvankelijk, behalve als deze termijnoverschrijding verschoonbaar is.
Een bestuursorgaan moet op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht belanghebbenden wijzen op de mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Als het bestuursorgaan deze rechtsmiddelenverwijzing achterwege laat, kan een belanghebbende beroep doen op verschoonbare termijnoverschrijding. Het is aan de rechter om te bepalen of dat gelet op de omstandigheden gerechtvaardigd is. Op dit punt heeft zich de nodige jurisprudentie ontwikkeld.

Verder lezen

Nawerking van de CAO?

Een werkgever en/of werknemer, die gedurende de looptijd van de CAO lid is van een CAO partij, wordt door de desbetreffende CAO gebonden. De CAO werkt door in de individuele arbeidsovereenkomst (”doorwerking”). Een CAO werkt ook door in de arbeidsovereenkomst van een ongebonden werknemer wanneer de CAO in de arbeidsovereenkomst van toepassing is verklaard (”een incorporatiebeding”). In voornoemde gevallen blijven de CAO bepalingen in beginsel van toepassing na het einde van de looptijd van de CAO, ze hebben ”nawerking”.

Verder lezen

De gevolgen van de nieuwe vakantiewetgeving in 2012

Per 1 januari 2012 wijzigt de vakantiewetgeving ingrijpend. Voor werkgevers is het belangrijk de administratie aan te passen en op orde te krijgen. De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de opbouw van de (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen zieke en niet ziek werknemers. Daarnaast gaat voor de wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn, termijn waarna de vakantiedagen vervallen, gaat gelden.

Verder lezen