De grenzen van social media binnen de arbeidsrelatie

Social media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook werknemers maken veel gebruik van de mogelijkheden die social media bieden. Dat kan ertoe leiden dat de arbeidsrelatie met de werkgever wordt beinvloed door bijvoorbeeld het ”posten” van een bericht of het toevoegen van een connectie. Maar waar ligt nu precies de grens in het kader van de arbeidsverhouding, wanneer is een uitlating of gedraging toegestaan en wanneer niet?

Verder lezen

Aansprakelijkheid werkgever voor burn-out

Steeds meer werknemers vallen uit vanwege een ‘burn-out’. ‘Burn-out’ is een psychologisch fenomeen, waarbij werknemers uitvallen omdat ze geen energie en motivatie meer hebben om hun werkzaamheden te verrichten: ze voelen zich opgebrand. Is de werkgever aansprakelijk voor een burn-out?

Verder lezen

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Bij een ontslag op basis van wederzijds goedvinden maken werkgever en werknemer afspraken rondom de beeindiging van de de arbeidsovereenkomst. Deze afspraken worden in het algemeen vastgelegd in een beeindigingsovereenkomst, een zogenaamde vaststellingsovereenkomt. In de meeste vaststellingsovereenkomsten komen de volgende punten terug.

Verder lezen

Hoe zat het ook weer met de loondoorbetalingsplicht na 104 weken?

De werknemer die wegens ziekte uitvalt voor zijn eigen, bedongen werkzaamheden, heeft voor een periode van 104 weken recht op loondoorbetaling. Tegenover deze loonaanspraak staat de verplichting om waar mogelijk passende arbeid te verrichten. Indien een werknemer nadien ook voor het passend werk uitvalt, onstaat geen loondoorbetalingsverplichting. In bepaalde gevallen kan dit evenwel anders zijn. Hoe zat het ook al weer?

Verder lezen

Veilligheid zzp’er valt onder zorgplicht werkgever

Werkgevers die een zelfstandige inhuren voor werkzaamheden in het bedrijf zijn verantwoordelijkvoor de veiligheid van die zzp’er. Dat volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012. Een onderneming kan dus niet alleen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, maar kan onder omstandigheden ook als opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een zzp’er tijdens zijn werkzaamheden lijdt.

Verder lezen

Strafrechtelijke gedragingen en ontslag op staande voet

Met enige regelmaat worden werkgevers geconfronteerd met werknemers, waarbij een strafrechtelijke onderzoek loopt.  Voor de werknemer kan dit arbeidsrechtelijke gevolgen hebben. Daar kwam een 39-jarige Netwerk Engineer uit Overijsel achter, nadat zijn illegale wietplantage was opgerold door de politie.

Verder lezen

Geen recht op WW-uitkering door deelname aan Dam tot Damloop

Wanneer een werknemer verwijtbaar werkloos wordt, zal het UWV op grond van de Werkloosheidswet een WW-uitkering in beginsel blijvend en geheel weigeren. Daarvan is onder meer sprake indien er aan het einde van het dienstverband een dringende reden ten grondslag heeft gelegen. Uit een uitspraak van 10 januari 2012 van de Centrale Raad van Beroep blijkt, dat het deelnemen aan een hardloopwedstrijd fatale gevolgen kan hebben voor een WW-uitkering.

Verder lezen

Het Nieuwe Werken, enkele arbeidsrechtelijke aspecten

In vergelijking met de vorige eeuw kennen we veel nieuwe arbeidspatronen. In Nederland is Het Nieuwe Werken (HNW) in opkomst. HNW is tijd- en plaatsonafhankelijk werken, waarbij het vertrouwen tussen de werkgever en werknemer centraal staat. Nu HNW steeds vaker voorziet in een behoefte, is het belangrijk dat partijen zich bewust zijn van de arbeidsrechtelijke implicaties.  Wat zijn de arbeidsrechtelijke implicaties en hoe kan en moet hiermee in de praktijk worden omgegaan?

Verder lezen

Meldingsplicht bij gedwongen collectief ontslag wordt uitgebreid

Op 15 november 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet melding collectief ontslag (WMCO). De wet zal in werking treden per 1 maart 2012.
Op het eerste oog lijkt het wetsvoorstel slechts betrekking te hebben op het meetellen van beeindigingsovereenkomsten bij het aantal te beëindigen dienstbetrekkingen. Er worden echter nog meer belangrijke wijzigingen doorgevoerd.

Verder lezen

Een proeftijdbeding, hoe zit het met het bewijs daarvan?

Om als werkgever te kunnen bewijzen dat er een proeftijd is overeengekomen, dient de werkgever in beginsel een door de werknemer ondertekend document te overleggen, waaruit blijkt dat de werknemer heeft ingestemd met de proeftijd, aldus het Gerechtshof te Leeuwaren in het arrest van 13 december 2011.

Verder lezen