skip to Main Content

Update ‘Slapende dienstverbanden’

Aan de Hoge Raad zijn prejudiciële vragen gesteld over de problematiek van de zogenaamde ‘slapende dienstverbanden bij arbeidsongeschikte werknemers. De vraag is of een werkgever vanwege het bestaan van de Wet Compensatie Transitievergoedingen het dienstverband slapend mag houden. Op 18 september heeft de AG een advies gegeven aan de Hoge Raad.

Verder lezen

Eerste Kamer stemt in met Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De WAB gaat in per 1 januari 2020 en betekent een aanzienlijk wijziging voor het arbeidsrecht, ten aanzien van flexibele arbeid, payrolling, het ontslagrecht en de premie differentiatie WW. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Verder lezen

Bezorgers Deliveroo vallen onder arbeidsovereenkomst

Bezorgers die voor Deliveroo maaltijden bezorgen zijn geen zzp-ers, maar kunnen aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst bij het bedrijf. Bovendien valt Deliveroo wel degelijk onder de cao voor beroepsgoederenvervoer. Dat heeft de kantonrechter bepaald in twee zaken die vakbond FNV tegen Deliveroo had aangespannen.

Verder lezen

Nieuw toetsingskader voor verwijtbare werkloosheid

De Centrale Raad van Beroep heeft op 7 november 2018 een nieuw toetsingskader geïntroduceerd voor de beoordeling van de vraag of sprake is van verwijtbare werkloosheid. Deze uitspraak is met name voor eigen risicodragers voor de WW van belang. Niet langer is van belang of de werkgever voortvarend heeft gehandeld. Het uitgangspunt is dat de reden voor de werkloosheid bepalend is en niet de gekozen ontslagroute.

Verder lezen
Back To Top