Heeft de ondernemingsraad adviesrecht in faillissement?

In een faillissement van een drogisterijketen DA stapte de ondernemingsraad naar de rechter. De Hoge Raad oordeelt in een recente uitspraak dat de ondernemingsraad bij een voorgenomen verkoop door de curator van een failliete onderneming of een deel daarvan in beginsel adviesrecht heeft op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Verder lezen

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018.Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.

Verder lezen

Ontbinding vanwege ‘mismatch’ tussen werkgever en werknemer?

Op grond van de WWZ kan een ontbindingsverzoek alleen worden toegewezen als er sprake is van een ‘voldragen ontslaggrond’. De zogenaamde h-grond, kan alleen worden gebruikt voor omstandigheden die niet vallen onder de andere ontslaggronden, maar wel zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet meer kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Recent oordeelde een kantonrechter dat tot een ontbinding op de h-grond, toen was vastgesteld dat er sprake was van een mismatch tussen werkgever en werknemer.

Verder lezen

De c-grond: veelvuldig ziekteverzuim

Een van de ontslaggronden is de regelmatige afwezigheid c.q. uitval vanwege ziekten, de zogenaamde c-grond. Uit een recente uitspraak blijkt dat het voor grote werkgevers niet eenvoudig is een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op deze grond te verkrijgen.

Verder lezen

Stand van zaken Wet DBA

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) laat uiterlijk begin juli weten of de omstreden Wet DBA ook volgend jaar opgeschort blijft. Dat heeft hij 20 april laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Verder lezen

Geen werkgever, aansprakelijk voor schade zzp ér?

Bedrijven die volledig gebruik maken van zzp’ers ontkomen niet aan de verplichting zorg te dragen voor een veilige werkplek. Is de werkplek onveilig en vindt er een ongeval plaats, dan is het bedrijf onverkort aansprakelijk voor de schade van de zzp’er. Zo oordeelde recent de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Verder lezen

Reorganisatie en ondernemingsraad

Bij een reorganisatie moet een ondernemingsraad op grond van artikel 25 WOR worden betrokken bij belangrijke wijzigingen in de organisatie. De ondernemingsraad heeft adviesrecht. Op welke wijze kan de ondernemingsraad invloed uitoefenen? Wat zijn aanbevelingen voor de ondernemingsraad en de bestuurder.

Verder lezen