Hoge Raad doet uitspraak over de billijke vergoeding

Sinds de invoering van de WWZ kan een werknemer bij ontslag aanspraak maken op een transitievergoeding. Alleen in het geval van ernstig verwijtbaar handelen kan de werknemer ook aanspraak maken op een billijke vergoeding. Over het bepalen van de hoogte van deze vergoeding is veel onduidelijkheid. Op 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad hierover een uitspraak gedaan over de billijke vergoeding op grond van artikel 7:681 BW.

Verder lezen

Payrolling maakt nog geen ambtenarenstatus

Tot voor kort was de plaats van een payrollconstructie in het ambtenarenrecht onduidelijk. In recente uitspraken maakt de Centrale Raad van Beroep aan deze onduidelijkheid een einde door te verwijzen naar de uitspraak van de Hoge Raad van 4 november 2016, waaruit kan worden afgeleid dat de payrollovereenkomst moet worden gezien als uitzendovereenkomst.

Verder lezen

Heeft de ondernemingsraad adviesrecht in faillissement?

In een faillissement van een drogisterijketen DA stapte de ondernemingsraad naar de rechter. De Hoge Raad oordeelt in een recente uitspraak dat de ondernemingsraad bij een voorgenomen verkoop door de curator van een failliete onderneming of een deel daarvan in beginsel adviesrecht heeft op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Verder lezen

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018.Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.

Verder lezen

Ontbinding vanwege ‘mismatch’ tussen werkgever en werknemer?

Op grond van de WWZ kan een ontbindingsverzoek alleen worden toegewezen als er sprake is van een ‘voldragen ontslaggrond’. De zogenaamde h-grond, kan alleen worden gebruikt voor omstandigheden die niet vallen onder de andere ontslaggronden, maar wel zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet meer kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Recent oordeelde een kantonrechter dat tot een ontbinding op de h-grond, toen was vastgesteld dat er sprake was van een mismatch tussen werkgever en werknemer.

Verder lezen