Reorganisatie en ondernemingsraad

Bij een reorganisatie moet een ondernemingsraad op grond van artikel 25 WOR worden betrokken bij belangrijke wijzigingen in de organisatie. De ondernemingsraad heeft adviesrecht. Op welke wijze kan de ondernemingsraad invloed uitoefenen? Wat zijn aanbevelingen voor de ondernemingsraad en de bestuurder.

Verder lezen

Heimelijk cameratoezicht? Zorg voor een goede bedrijfsregeling

Het komt regelmatig voor dat een werkgever de behoefte heeft om particuliere recherchemethoden in te zetten, met name het gebruik van heimelijk cameratoezicht. Bij de inzet van deze methoden speelt de verhouding tot het recht op privacy van de werknemer een belangrijke rol. Recent heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak gedaan in de zaak Vukota-Bojic. Deze uitspraak biedt een aantal inzichten voor het Nederlandse arbeidsrecht.

Verder lezen

Projectclausule in strijd met gesloten stelsel ontslagrecht

Een werkgever heeft in de arbeidsovereenkomsten een clausule opgenomen waarin de duur van de arbeidsovereenkomst afhankelijk is van de duur van het project. De projectclausule wordt veel gebruikt door theaterproducenten en houdt in dat de arbeidsovereenkomst eindigt als de werkgever besluit de productie te beëindigen. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat deze projectclausule in strijd is met ons ontslagrecht.

Verder lezen

E-mail advocaat voldoet aan schriftelijkheidsvereiste

De wet bepaalt (artikel 7:670b BW) dat een beëindigingsovereenkomst schriftelijk moet zijn aangegaan. Tot nu toe was onduidelijk of een e-mailwisseling tussen de gemachtigden van partijen voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste of nog moet worden opgevolgd door een door partijen zelf ondertekende vaststellingsovereenkomst. Recent oordeelde hierover een kantonrechter.

Verder lezen