Onderwijsrecht Breda

Ervaren en bevlogen advocaat arbeidsrecht, gespecialiseerd in de financiele gevolgen van
ontslag, ziekte en arbeidsongeschiktheid

In het onderwijsrecht gelden verschillende regels voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs. Sinds de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 vallen de medewerkers van het openbaar onderwijs niet langer meer onder het ambtenarenrecht. Het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek gaat gelden. Dit was al zo voor bijzondere onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.
Wilt u meer informatie of wenst u advies over de regels die binnen het onderwijs gelden, dan staat Van der Hoeven Advocatuur u graag te woord. Neem nu contact op met mij als advocaat inzake het onderwijsrecht vanuit Breda, zodat ik u direct van dienst kan zijn of lees verder om te weten te komen bij welke vraagstukken ik u kan adviseren of bijstaan.

Wanneer kan ik u als advocaat adviseren/bijstaan?

Het onderwijsrecht is zowel in Breda als in andere steden complex en voor onderwijspersoneel gelden bijzondere regels. Ik ken het onderwijsrecht als geen ander en heb expertise van de verschillende Cao’s in het onderwijs. Tevens ben ik goed op de hoogte van het sociale zekerheidsrecht voor onderwijspersoneel, zoals bovenwettelijke werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Dit maakt dat ik u optimaal kan ondersteunen. Kiest u voor de advocaat van Van der Hoeven Advocatuur, dan kiest u voor professioneel advies en informatie omtrent het onderwijsrecht.

Als advocaat kan ik u in Breda adviseren of bijstaan met kwesties zoals:

 • (Tijdelijke) arbeidsovereenkomst
 • Ontslagprocedures bij UWV of civiele rechter
 • Ontslag op staande voet
 • Reorganisatie, inkrimping of opheffing
 • Sociaal Plan
 • Bovenwettelijke en wachtgeldregelingen
 • Overplaatsing, wijziging functie en bezoldiging
 • Ziekte- en arbeidsongeschiktheid
 • Functioneringsproblematiek
 • Verstoorde verhoudingen
 • Second opinion

Indien u vragen heeft of advies wenst omtrent bovenstaande kwesties, kunt u het beste contact opnemen met Van der Hoeven Advocatuur.

Onderwijsrecht advies in Breda gewenst? Bel Van der Hoeven Advocatuur

Wenst u onderwijsrecht advies in Breda of heeft u vragen omtrent onderwijsrecht? Van der Hoeven Advocatuur kan zowel werknemers als werkgevers bijstaan. Raadpleeg indien u vragen heeft omtrent onderwijsrecht altijd bijtijds een advocaat. U kunt mij vrijblijvend telefonisch bereiken via 076-52 01 455 of een mail sturen naar [email protected]. Zet u Van der Hoeven Advocatuur in voor uw vragen of advies omtrent onderwijsrecht in Breda, dan kunt u van mij als advocaat altijd professionele ondersteuning verwachten.

Wekelijks heb ik een vrijblijvende kennismaking voor werkgevers en particulieren
op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur.

Indien u op deze tijdstippen niet in staat bent te komen, kunt u altijd een andere afspraak maken.