Ontslag op staande voet vanwege stelselmatig gebruik van internet tijdens werktijd

Een ontslag op staande voet van een werknemer vanwege stelselmatig gebruik van internet in werktijd houdt in rechte stand. De werkgever heeft een duidelijk memo opgesteld met betrekking tot het gebruik van internet onder werktijd en de werknemer was een gewaarschuwd mens.De feiten

De werknemer is voor onbepaalde tijd in dienst bij de werkgever. In een memo heeft de werkgever alle medewerkers medegedeeld dat het met ingang van die datum niet meer is toegestaan om de mobiele telefoon, Ipad, laptop of welk apparaat dan ook waarmee kan worden gebeld, gechat, getext, of dat voor welke vorm van internet dan ook kan worden gebruikt, tijdens werktijd bij zich te hebben. De werknemer heeft het memo ontvangen en ervan kennis genomen.

De werknemer, werkzaam als verkoopster, wordt in december 2016 schriftelijk gewaarschuwd in verband met te laat komen, gebruik van de privételefoon tijdens werktijd en het achterhouden van artikelen uit de winkelvoorraad voor persoonlijk gewin. In de brief wordt gesteld dat herhaling van het gedrag en met name het kleding achterhouden kan leiden tot ontslag op staande voet.

Op 4 februari 2017 krijgt de werknemer een laatste waarschuwing vanwege te laat komen. Op 21 april vindt er opnieuw een incident plaats. Werknemer heeft ongeveer een half uur achter de kassa op internet allerlei sites bezocht. De werkgever verleent ontslag op staande voet en de werknemer verzoekt het ontslag op staande voet te vernietigen.

Het oordeel van de kantonrechter Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2017:6700)

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever een duidelijk memo heeft opgesteld voor het gebruik van de mobiele telefoons en het internet onder werktijd. Onbetwist is gebleven dat de werknemer het memo kende. Verder is de werknemer in december 2016 en februari 2017 schriftelijk gewaarschuwd voor het gebruik van internet onder werktijd. Tot slot staat vast dat de werknemer gedurende een relevante tijdspanne aan het kijken was op het internet. De werknemer was een gewaarschuwd mens.

De kantonrechter wijst het verzoek van de werknemer tot vernietiging van het ontslag af. De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, vanwege het stelselmatig gedragen in strijd met de bedrijfsregels en de schriftelijke waarschuwingen.

De werknemer heeft zich erop beroepen dat het ontslag niet rechtsgeldig is gegeven, omdat het beginsel van hoor en wederhoor niet is toegepast. De rechter gaat hieraan voorbij en oordeelt dat het horen van de werknemer geen voorwaarde is voor de rechtsgeldigheid van het ontslag op staande voet.

Conclusie

In deze zaak houdt het  ontslag op staande voet vanwege het stelselmatig gebruik van internet onder werktijd stand. Van betekenis is dat de werkgever een duidelijk bedrijfsreglement heeft, dit reglement handhaaft en de werknemer schriftelijke heeft gewaarschuwd.

Ook weer uit deze zaak blijkt dat een bedrijfsreglement voor een werkgever en het toezien op de naleving daarvan belangrijk is bij een ontslag op staande voet. Heeft u vragen over het opstellen, verbeteren van een bedrijfsreglement of ontslag op staande voet? Wij zijn u graag van dienst.