Richtlijn Overgang van Onderneming van toepassing op pre-pack

Het Europese Hof EU heeft een baanbrekende uitspraak gedaan dat de richtlijn inzake Overgang van Onderneming van toepassing is op pre-pack.

Pre-pack

Bij een pre-pack wordt een doorstart van een onderneming in stilte voorbereid met behulp van een door de rechtbank aangewezen ‘beoogd’ curator. Als de doorstart klaar ligt om te worden getekend, wordt het faillissement uitgesproken en wordt snel doorgestart. De pre-pack heeft in Nederland geen wettelijke basis, maar de meeste rechtbanken werken er wel aan mee. Met de Wet Continuïteit Ondernemingen I zou een wettelijke basis worden gegeven.

Bescherming werknemers door Overgang van Onderneming ?

Het voordeel van een pre-pack leek te zijn dat de doorstart in stilte kan worden voorbereid en dat niet alle werknemers met alle rechten en plichten hoeven te worden overgenomen. Op de pre-pack is ook veel kritiek, met name van de vakbonden, omdat bij een doorstart de regeling inzake overgang van onderneming niet wordt toegepast. De vakbonden stellen dat de regeling inzake Overgang van Onderneming wel van toepassing is, omdat de curator zich richt op de voortzetting van de onderneming en niet de liquidatie van de onderneming.

Europese Hof EU: de richtlijn Overgang van Onderneming is wél van toepassing

De FNV heeft een procedure aangespannen tot aan het Europese Hof, die om een oordeel is gevraagd of de richtlijn inzake Overgang van Onderneming op de pre-pack van toepassing is. Het Europese Hof maakt onderscheid tussen en faillissement gericht op liquidatie en een faillissement gericht op doorstart van de onderneming. In dat laatste geval is sprake van pre-pack faillissementen: ‘ In dat geval kan het economische en sociale doel niet rechtvaardigen, dat bij een volledige of gedeeltelijke overgang van de betrokken onderneming, de werknemers worden beroofd van de rechten die de richtlijn 2001/23 hun toekent’. De bescherming van de richtlijn van Overgang van Onderneming blijft in deze situatie behouden.