Stand van zaken Wet DBA

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) laat uiterlijk begin juli weten of de omstreden Wet DBA ook volgend jaar opgeschort blijft. Dat heeft hij 20 april laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Opschorting handhaving Wet DBA

Vorig jaar is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor zelfstandigen zonder personeel (zzp) afgeschaft en vervangen door de Wet Deregulering Arbeidsrelatie (Wet DBA). Modelcontracten moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers duidelijkheid bieden over hun werkrelatie.

Door felle kritiek op de nieuwe Wet Wet DBA zag Wiebes zich genoodzaakt de handhaving van de Wet DBA, behoudens ‘kwaadwilligen’, tot zeker 1 januari 2018 op te schorten.

Veel opdrachtgevers vonden de regels onduidelijk, waardoor zelfstandigen zonder personeel (zzp) opdrachten kwijt raakten.

Ambtelijke werkgroep

Deze opschorting was nodig, om mede een onderzoek mogelijk te maken naar een herijking van de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’.

Onder voorzitterschap van het ministerie van SZW vindt een ambtelijke verkenning plaats naar de herijking van de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’. In zijn brief aan de Tweede Kamer meldt Wiebes dat naar zijn inschatting het rapport op korte termijn kan worden aangeboden aan de informateur, opdat het rapport in de onderhandelingen ten behoeve van de formatie kan worden gebruikt.

 Onderzoek naar kwaadwilligen

Wiebes geeft verder aan dat de Belastingdienst een onderzoek is gestart naar handhaving bij kwaadwillenden. Door de vrijwarende werking van de VAR kon de Belastingdienst in de periode vóór 1 mei 2016 niet handhaven. Inmiddels is een feitenonderzoek gestart bij een tiental opdrachtgevers.

Beoordeling modelovereenkomsten

Ondanks de opschorting van de handhaving vragen partijen de Belastingdienst nog steeds om beoordeling van modelovereenkomsten. De Belastingdienst beoordeelt deze nog steeds, zij het de het aantal is gedaald.

Zodra er meer bekend is over de Wet DBA, zullen we u nader berichten. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.