Verboden onderscheid leeftijd beeindigen wachtgelduitkering

Aan een ambtenaar is een wachtgelduitkering toegekend met een aanspraak tot de leeftijd van 65 jaar.  De ambtenaar vindt dat er sprake is van een ongeoorloofd onderscheid naar leeftijd omdat hij geconfronteerd wordt met een verhoging van de pensioenleeftijd. De Rechtbank verklaart zijn beroep gegrond.

Verder lezen