Besluit overgangsrecht transitievergoeding

Per 1 juli 2015 is de werkgever bij beëindiging van een dienstverband dat langer heeft geduurd dan twee jaar een transitievergoeding verschuldigd. Om te voorkomen dat een werkgever zowel een transitievergoeding of een voorziening of vergoeding op basis van lopende collectieve of individuele afspraken moet betalen, is geregeld onder welke voorwaarden in deze situatie de transitievergoeding verschuldigd is.

Verder lezen