Verstoorde verhouding tussen collega’s, geen ontbinding

Onder de Wet Werk en Zekerheid kan een arbeidsovereenkomst worden ontbonden wanneer er sprake is van een verstoorde verhouding op grond van artikel 7:699 lid 3 sub g BW. Een ontbinding op deze grond wordt niet zomaar gehonoreerd. Een recente uitspraak van de kantonrechter Utrecht is daarvan een voorbeeld, waarbij wordt geoordeeld dat de g-grond niet ziet op de horizontale arbeidsrelaties.

Verder lezen

Ontbindingsbeschikking op basis van de g-grond

Op grond van de Wet Werk en Zekerheid kan een arbeidsovereenkomst alleen worden ontbonden indien daar een redelijke grond voor bestaat én herplaatsing van de werknemer binnen redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt. De kantonrechter in Den Haag heeft op 6 augustus 2015 een ontbindingsbeschikking gewezen op basis van verstoorde verhoudingen, de zogenaamde ‘g-grond’.

Verder lezen