Ontbinding vanwege ‘mismatch’ tussen werkgever en werknemer?

Op grond van de WWZ kan een ontbindingsverzoek alleen worden toegewezen als er sprake is van een ‘voldragen ontslaggrond’. De zogenaamde h-grond, kan alleen worden gebruikt voor omstandigheden die niet vallen onder de andere ontslaggronden, maar wel zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet meer kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Recent oordeelde een kantonrechter dat tot een ontbinding op de h-grond, toen was vastgesteld dat er sprake was van een mismatch tussen werkgever en werknemer.

Verder lezen

De c-grond: veelvuldig ziekteverzuim

Een van de ontslaggronden is de regelmatige afwezigheid c.q. uitval vanwege ziekten, de zogenaamde c-grond. Uit een recente uitspraak blijkt dat het voor grote werkgevers niet eenvoudig is een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op deze grond te verkrijgen.

Verder lezen

De hoogste billijke vergoeding van 2016

Op 19 december 2016 is de hoogste billijke vergoeding van 2016 toegekend. Een veroorzaakte verstoring van de arbeidsovereenkomst levert een ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever op. De werknemer heeft naast de transitievergoeding recht op een billijke vergoeding van 125.000 euro.

Verder lezen

Eenzijdige wijziging arbeidsovereenkomst

Een werkneemster weigert iedere medewerking aan een wijziging van de arbeidsovereenkomst en neemt zelf geen initiatieven om tot een oplossing te komen.Dit leidt tot een verstoorde arbeidsverhouding, zodat de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbindt zonder toekenning van een vergoeding. Werkgever vraagt de kantonrechter om de werkneemster een allerlaatste kans te geven.

Verder lezen