Geen ontslag voor straatracende piloot: wat zijn de leerpunten?

Recent is er veel publiciteit geweest over de uitspraak van de kantonrechter Amsterdam dat luchtvaartmaatschappij Transavia een piloot, die met zijn vader een straatrace hield waarbij een dodelijk slachtoffer viel, niet mag ontslaan. Er wordt mogelijk hoger beroep ingesteld en het is afwachten wat het oordeel is van het Gerechtshof. Wat valt er reeds nu te leren uit deze uitspraak?

Verder lezen

De herplaatsingsplicht van de werkgever, rechterlijke beoordeling

Bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de werkgever geldt als voorwaarde dat er een redelijke grond moet zijn voor ontslag, maar ook als extra voorwaarde dat herplaatsing binnen redelijke termijn niet tot de mogelijkheden behoort. De werkgever moet aantonen dat herplaatsing binnen de onderneming of andere ondernemingen binnen het concern niet tot de mogelijkheden behoort. De kantonrechter beoordeelt de herplaatsingsinspanningen ten tijde van de beslissing op het ontbindingsverzoek, welk moment ook beslissend is in hoger beroep, aldus het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Verder lezen

Verstoorde verhouding tussen collega’s, geen ontbinding

Onder de Wet Werk en Zekerheid kan een arbeidsovereenkomst worden ontbonden wanneer er sprake is van een verstoorde verhouding op grond van artikel 7:699 lid 3 sub g BW. Een ontbinding op deze grond wordt niet zomaar gehonoreerd. Een recente uitspraak van de kantonrechter Utrecht is daarvan een voorbeeld, waarbij wordt geoordeeld dat de g-grond niet ziet op de horizontale arbeidsrelaties.

Verder lezen

Ontbinding op de h-grond WWZ

De arbeidsovereenkomst van de directeur van kunstinstelling De Appel in Amsterdam wordt op 1 februari 2016 ontbonden. Dit heeft de kantonrechter bepaald op de nieuwe h-grond van artikel 7:699 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

Verder lezen

Eerste uitspraak WWZ verwijtbaar handelen werkgever

De eerste uitspraak onder de Wet Werk en Zekerheid waarin de werkgever de ernstig heeft gehandeld is een feit. De billijke vergoeding wordt vastgesteld door naast de reeds verschuldigde transitievergoeding nog eens een bedrag gelijk aan de transitievergoeding toe te kennen.

Verder lezen

De stoelendansmethode bij reorganisatie

Een reorganisatie gaat vaak gepaard met gedwongen ontslagen. Om te bepalen welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt wordt meestal de afspiegelingsmethode toegepast. Een andere methode is de stoelendansmethode. Hoewel deze methode toelaatbaar is, is de rechtspraak kritisch over de toepassing van deze methode. Recent oordeelde de kantonrechter of een nagenoeg gelijke functie, tegen een veel lager salaris is toegestaan.

Verder lezen