Geen loondoorbetaling na ontslag op staande voet

Geen loondoorbetaling na ontslag op staande voet

In het geval een arbeidsovereenkomst na een terecht gegeven ontslag op staande voet pas eindigt na de uitspraak van de rechter in hoger beroep, mag de rechter de werknemer zijn aanspraak op loon ontzeggen. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Verder lezen

Bewijs strafrechtelijk begrip ‘diefstal’ bij ontslag op staande voet?

Bij een ontslag op staande voet moet de werkgever de dringende reden onverwijld meedelen. Als de werknemer het ontslag aanvecht, moet de werkgever bewijzen dat de medegedeelde ontslaggrond zich heeft voorgedaan en dat er sprake is van een dringende reden. Moet een werkgever als in de ontslagbrief een strafrechtelijk begrip zoals ‘diefstal’ wordt gebruikt, alle bestanddelen van de strafrechtelijke delictsomschrijving bewijzen? Recent deed de Hoge Raad hierover een uitspraak.

Verder lezen

Niet meewerken aan bloedtest leidt tot ontslag op staande voet

De Hoge Raad heeft op 30 oktober 2015 uitspraak gedaan over een ontslag op staande voet vanwege het niet meewerken aan een bloedtest in opdracht van de werkgever. Centraal staat de vraag of het belang van de werkgever bij deze test zwaarder weegt dan het belang van de werknemer en of de opdracht bloed af te staan in strijd is met het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de onaantastbaarheid van het menselijke lichaam.

Verder lezen

Ontslag op staande voet onder de Wet Werk en Zekerheid

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid blijven werkgever en werknemer ook na 1 juli 2015 bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, het zogenaamde ontslag op staande voet. De dringende reden moet onverwijld aan de ander worden medegedeeld. Door de Wet Werk en Zekerheid treden er enkele wijzigingen op.

Verder lezen

Detachering en ontslag op staande voet

Uit een uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch blijkt dat ook tot ontslag op staande voet kan worden overgegaan als de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar gedrag bij een opdrachtgever. Deze werkgever is in relatie tot haar opdrachtgever namelijk afhankelijk van het vertrouwen dat de werknemer zich houdt aan de regels van de inlenende partij.

Verder lezen
  • 1
  • 2