skip to Main Content

Ambtenaren blijven bijzondere werknemers

In de afgelopen periode is sinds de invoering van de WNRA een toename te zien van uitspraken in het publieke arbeidsrecht. De ambtenaar blijft een bijzondere werknemers. Naast de gebruikelijke werknemersverplichtingen gelden er aanvullende verplichtingen voor ambtenaar voor zowel in als buiten diensttijd. Een voorbeeld van twee uitspraken.

Verder lezen

WNRA: van strafontslag naar ontslag op staande voet of ontbinding op de e-grond

De disciplinaire maatregel van onvoorwaardelijk strafontslag komt met ingang van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 voor de meeste overheidswerkgevers te vervallen. Het reguliere arbeidsrecht wordt voor veel ambtenaren van toepassing en het strafontslag vervalt. Welke vergelijkbare mogelijkheden biedt het arbeidsrecht voor het strafontslag? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

Verder lezen

Update ‘Slapende dienstverbanden’

Aan de Hoge Raad zijn prejudiciële vragen gesteld over de problematiek van de zogenaamde ‘slapende dienstverbanden bij arbeidsongeschikte werknemers. De vraag is of een werkgever vanwege het bestaan van de Wet Compensatie Transitievergoedingen het dienstverband slapend mag houden. Op 18 september heeft de AG een advies gegeven aan de Hoge Raad.

Verder lezen
Back To Top