Transitievergoeding verhoogd per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 wordt de transitievergoeding verhoogd naar € 77.000,-.

Wanneer is een werkgever een transitievergoeding verschuldigd?

Bij het beëindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst is de werkgever op grond van artikel 7:673 BW een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft bestaan.

De transitievergoeding is in beginsel altijd verschuldigd, maar hierop bestaat een aantal uitzonderingen, zoals:

  • de werknemer heeft de AOW gerechtigde leeftijd bereikt of een andere leeftijd waarop voor de werknemer recht bestaat op pensioen;
  • de werkgever verkeert in staat van surseance van betaling of faillissement;
  • de werknemer is jonger dan 18 jaar en werkt maximaal 12 uur per week;
  • het einde van de arbeidsovereenkomst is het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Een transitievergoeding is voorts niet verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst. In dat geval bepalen werkgever en werknemer zelf onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst eindigt. In dat geval zal volgens de wetgever de regeling van de transitievergoeding wel reflexwerking hebben op de voorwaarden van beëindiging.

Ook is de transitievergoeding niet verschuldigd indien in een cao een vergelijkbare voorziening is opgenomen.

Wat is de hoogte van de transitievergoeding

De transitievergoeding is een forfaitair bedrag waarbij rekening wordt gehouden met de lengte van het dienstverband en het laatstverdiende maandsalaris. De transitievergoeding bedraagt gedurende de tien dienstjaren 1/6 maandsalaris per 6 maanden. Van het elfde dienstjaar geldt dat de transitievergoeding 1/4 maandsalaris per dienstjaar is.

Tot 1 januari 2020 geldt voor oudere werknemers een andere opbouw van de transitievergoeding. Ook geldt er tot 1 januari 2020 voor kleine werkgevers een overgangsregime.

De transitievergoeding bedraagt momenteel maximaal € 75.000,- bruto, of indien de werknemer meer verdient per jaar dan dat bedrag een jaarsalaris.

Indexering

Volgens de Regeling indexering transitievergoeding wordt de hoogte van de transitievergoeding jaarlijks met ingang van 1 januari bij ministeriele regeling gewijzigd overeenkomstig de ontwikkelingen van de contractlonen.

Per 1 januari 2016 is de transitievergoeding verhoogd naar € 76.000,-. Per 1 januari 2017 wordt deze verhoogd naar € 77.000,-. Dit maximum geldt voor arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 januari 2017.  Voor werknemers met een jaarsalaris van meer dan € 77.000,- blijft de maximale transitievergoeding het jaarsalaris.