Vrije advocaatkeuze verruimd naar bezwaar- en ontslagprocedures UWV

Het Europese Hof van Justitie heeft donderdag in een arrest het recht op vrije advocaatkeuze verder verruimd. Volgens het Hof komt een rechtsbijstandsverzekerde ook bij ontslagprocedures bij het UWV en bezwaarprocedures in het bestuursrecht de vrijheid toe zelf een advocaat te kiezen.

Het nieuwe arrest van het Europese Hof van Justitie volgt op vragen voortvloeiend uit een slepende ontslagzaak, waarbij rechtsbijstandsverzekeraar DAS partij in is. Naar aanleiding hiervan is bepaalde het Europese Hof van Justitie in november 2013 reeds dat een verzekerde altijd zelf een advocaat of juridische dienstverlener mag kiezen als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure.

DAS paste hierop weliswaar de polisvoorwaarden aan, maar bleef volhouden dat ontslagprocedures bij het UWV niet vallen onder de vrije advocaatkeuze. Volgens de verzekeraar was er in zulke gevallen namelijk geen sprake van een ‘administratieve procedure’, ofwel een procedure waarbij de rechter komt kijken, terwijl de wet zou bepalen dat verzekerden alleen zelf hun advocaten mogen kiezen in het geval van een rechterlijke procedure.

Het Europese Hof van Justitie beslist nu in antwoord op prejudiciële vragen van de Hoge Raad dat het begrip ‘administratieve procedure’ ruim moet worden uitgelegd: ook in geval van een UWV procedure kan een cliënt aanspraak maken op vergoeding van de kosten van een externe advocaat. De Hoge Raad deelde deze opvatting overigens al voor het indienen van de prejudiciële vragen.

Conclusie

Wilt u als rechtsbijstandsverzekerde een bezwaarprocedure in het bestuursrecht opstarten of verweer voeren in het kader van een ontslagprocedure bij het UWV, dan kunt u een advocaat van uw keuze kiezen. U kunt niet zelf een externe partij inschakelen, dit moet met toestemming en in opdracht van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Neem voor nader advies contact met ons op.