Werknemer niet in dienst van pay-roll onderneming

Recent besliste de rechter dat een werkgever zijn personeel niet zonder expliciete instemming van de medewerkers kan overdragen aan een payroll-onderneming. De werkgever had de werknemers bovendien volledig moeten informeren over de gevolgen van de overdracht.

De feiten

Een werknemer werkt sinds 1994 als verkoopster bij Mazzelshop. De werkgever besluit in 2005 het personeel over te dragen aarn Apollo Payroll B.V.. Vanaf dit moment ontvangt de werknemer het salaris van Apollo. Vanwege economische slechte omstandigheden laat Mazzelshop aan Apollo weten dat zij vanaf 1 september 2012 geen personeel meer zal inhuren. Apollo vraagt daarom voor de werknemer een ontslagvergunning aan. Deze vergunning wordt verleend en Apollo zegt het dienstverband met de werknemer op. De werknemer start een kort geding tegen Apollo en stelt zich op het standpunt dat er nog steeds sprake is van een dienstverband met Mazzelshop. Mazzelshop brengt daartegen in dat de werknemer destijds mondeling heeft ingestemd met een dienstverband bij Apollo, dat de werknemer de loonbetaling door Apollo altijd heeft geaccepteerd en ook de ziekte- en vakantiedagen doorgaf aan Apollo.

Het oordeel van de kantonrechter (Rb. Leeuwarden, 12 oktober 2012,  LJN BY 0861)

De kantonrechter is van mening dat de argumenten van Mazzelshop niet overtuigen. De werknemer ontkent namelijk ooit mondeling of schriftelijk te hebben ingestemd met een arbeidsovereenkomst met Apollo. De kantonrechter oordeelt bovendien, dat payrolling voor de werknemer verstrekkende (negatieve) arbeidsrechtelijke gevolgen kan hebben. Daarom moet een werkgever in die situatie zijn werknemer volledig informeren over de verstrekkende gevolgen. De werknemer moet vervolgens duidelijk en ondubbelzinnig hebben ingestemd met het dienstverband bij de payroll-onderneming. Dat was in deze zaak niet het geval. Mazzelshop wordt veroordeeld om het loon van de werknemer door te blijven betalen.

Tip

Deze zaak laat zien dat een werkgever zijn werknemer niet zomaar kan overdragen aan een payroll-onderneming. Gelet op de arbeidsrechtelijke gevolgen is het van belang dat de werknemer expliciet heeft ingestemd met de overdracht.