skip to Main Content

Ambtenarenrecht

Voor een advocaat op het gebied van ambtenarenrecht bent u bij Van der Hoeven Advocatuur aan het juiste adres.

Op de rechtspositie van de ambtenaar is niet het reguliere arbeidsrecht van toepassing. Wie bij de overheid werkt, zoals bij de gemeente, de provincie en het Rijk, heeft een afwijkende rechtspositie die per overheidssector verschillend is.

Van der Hoeven Advocatuur is gespecialiseerd in dit specifieke rechtsgebied en kent het ambtenarenrecht als geen ander. Zowel overheidswerkgevers als particulieren worden door Van der Hoeven Advocatuur  bijgestaan. Maar ook overheidswerkgevers en ambtenaren buiten Breda weten Van der Hoeven Advocatuur vanwege de specifieke kennis en ervaring in het ambtenarenrecht te vinden.

U kunt bij ons terecht met de volgende vragen op het gebied van ambtenarenrecht:

 • Reorganisatie
 • Sociaal plan en afvloeiingsregelingen
 • Herplaatsing en plaatsingsprocedures
 • Van Werk naar Werk
 • Bovenwettelijke regelingen
 • Disciplinaire maatregelen en ontslag
 • Aanstelling en tijdelijke aanstelling
 • Rechtspositieregelingen bijv. CAR-UWO, ARAR, BARP
 • Plichtsverzuim en disciplinaire maatregelen
 • Schorsing
 • Strafontslag
 • Overplaatsing, wijziging functie en/of bezoldiging
 • Ziekte, re-integratie en arbeidsongeschiktheid
 • Aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid
 • Disfunctioneren ambtenaar
 • Formele beoordeling
 • Ongeschiktheidsontslag
 • Ontslag op andere gronden, verstoorde verhoudingen
 • Integriteit en gedragscodes
 • Zienswijze, bezwaar, beroep en hoger beroep Centrale Raad van Beroep
 • Verzoek voorlopige voorziening Rechtbank
 • Second opinion

U doet er als verstandig aan tijdig een advocaat ambtenarenrecht te raadplegen. Het niet tijdig ondernemen van actie tegen besluiten van het overheidsorgaan kan namelijk gevolgen hebben voor uw rechtspositie, bezoldiging of uitkering.

Bent u op zoek naar een advocaat ambtenarenrecht? Heeft u een vraag of probleem op het gebied van ambtenarenrecht?
Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

We kunnen u adviseren of bijstaan in talrijke kwesties

Back To Top