Ambtenarenrecht

Ik ken het Ambtenarenrecht als geen ander. Zowel de verschillende Cao’s, de rechtspositieregelingen, de Wet Normering Topsalarissen als het sociale zekerheidsrecht voor ambtenaren met de bovenwettelijke regelingen.

U kunt rekenen op mijn deskundige ondersteuning.

Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenarenrecht (WNRA) in werking getreden. Deze wet geldt voor iedere ambtenaar die bij een overheidswerkgever werkt.

De invoering van de WNRA betekent dat veel ambtenaren niet meer werkzaam zijn op basis van een eenzijdige aanstelling. Een groot deel van de ambtenaren komt te vallen onder het reguliere arbeidsrecht. Ook worden procedures niet meer gevoerd volgens het bestuursprocesrecht, maar op basis van het civiele procesrecht. Op deze ambtenaren blijft de Ambtenarenwet 2017 van toepassing. Ambtenaren werken in het openbaar belang en in het publieke domein. Voor de ambtenaar blijven daarom bijzondere eisen gelden, onder meer op het gebied van integriteit.

De WNRA betekent dat er ook nieuwe groepen ambtenaren ontstaan. Zij komen te vallen onder de Ambtenarenwet 2017. Bijvoorbeeld ambtenaren werkzaam bij het UWV.

Aantal ambtenaren is uitgezonderd

De WNRA geldt echter niet voor alle ambtenaren. Een groep ambtenaren is daarvan uitgezonderd. Zoals politiepersoneel, rechters, militairen en burgers van het Ministerie van Defensie. Deze groep ambtenaar behoudt de eenzijdige publiekrechtelijke aanstelling. Het bestuursprocesrecht blijft hierop van toepassing, met procedures van bezwaar, beroep en hoger beroep.

Waar kan ik u bij helpen?

 • Integriteit en gedragscode’s
 • Plichtsverzuim en disciplinaire maatregelen
 • Ontslagprocedures bij UWV of civiel rechter
 • Strafontslag of ontslag op staande voet
 • Reorganisatie
 • Van Werk naar Werk trajecten
 • Zienswijze, bezwaar en beroep tegen besluiten
 • Bovenwettelijke en wachtgeldregelingen
 • Overplaatsing, wijziging functie en bezoldiging
 • Ziekte- en arbeidsongeschiktheid
 • Functioneringsproblematiek
 • Verstoorde verhoudingen
 • Second opinion

Staat uw vraag er niet bij, neem dan met mij contact op!

Een probleem of vraag over ambtenarenrecht?

Heeft u een vraag of probleem op het gebied van Ambtenarenrecht?

U doet er verstandig aan bijtijds een advocaat te raadplegen. Ik ben gespecialiseerd in zowel het Ambtenarenrecht als het Arbeidsrecht. Daarbij spelen termijnen vaak een grote rol. Bijvoorbeeld: het niet tijdig onderkennen of er sprake is van een besluit in het ambtenarenrecht, het daartegen geen actie ondernemen, kan gevolgen hebben voor uw rechtspositie.

Neem vrijblijvend contact op met mij bij vragen of problemen. U krijgt een duidelijk advies. Ik zorg voor de beste oplossing.

U kunt ook gebruik maken van een vrijblijvende kennismaking.

Wekelijks heb ik een vrijblijvende kennismaking voor werkgevers en particulieren
op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur.

Indien u op deze tijdstippen niet in staat bent te komen, kunt u altijd een andere afspraak maken.