Nieuws

Recht op thuiswerken?

28-09-23|

Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ verworpen. Alles blijft [...]

Opletpunten bij proeftijdontslag

09-11-22|

In de proeftijd kunnen werkgever en werknemer met elkaar kennis maken. Partijen kunnen de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen. De normale [...]

Vakantiedagen en corona

05-05-21|

De vakantieperiode komt er weer aan. De mogelijkheden voor vakantie tijdens corona zijn beperkt en veel werknemers bouwen veel vakantiedagen [...]

Nieuws vrije advocaatkeuze

10-04-21|

Iedereen met een rechtsbijstandsverzekeraar heeft recht op vrije advocaatkeuze in elke fase van een geschil dat mogelijk leidt tot een [...]

Tweede aanpassing NOW

07-05-20|

De tijdelijke Noodmaatregel voor overbrugging werkgelegenheid (NOW) is op 2 april 2020 in werking getreden. Op 2 april zijn [...]

Ontslag tijdens coronacrisis en de NOW

20-04-20|

Een werkgever kan een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bij omzetdaling ten gevolge [...]

Gewijzigde ontslagregeling WNRA

20-01-20|

Vanaf 1 januari 2020 gaat voor overheidswerkgever in de zin van de Ambtenarenwet 2017 het reguliere arbeidsrecht gelden. Als de [...]

Update ‘Slapende dienstverbanden’

18-09-19|

Aan de Hoge Raad zijn prejudiciële vragen gesteld over de problematiek van de zogenaamde ‘slapende dienstverbanden bij arbeidsongeschikte werknemers. De [...]

Wekelijks heb ik een vrijblijvende kennismaking voor werkgevers en particulieren
op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur.

Indien u op deze tijdstippen niet in staat bent te komen, kunt u altijd een andere afspraak maken.