Tweede aanpassing NOW

De tijdelijke Noodmaatregel voor overbrugging werkgelegenheid (NOW) is op 2 april 2020 in werking getreden. Op 2 april zijn reeds enkele aanpassingen doorgevoerd. Het is gebleken dat er nog op een aantal punten wijziging nodig is per 1 mei.

Verder lezen

Gewijzigde ontslagregeling WNRA

Vanaf 1 januari 2020 gaat voor overheidswerkgever in de zin van de Ambtenarenwet 2017 het reguliere arbeidsrecht gelden. Als de overheidswerkgever tot bedrijfseconomisch ontslag wil overgaan, dient er voorafgaand toestemming gevraagd te worden bij het UWV of een Cao-ontslagcommissie. Omdat in de publieke sector sprake kan zijn van een ontslag vanwege een democratisch genomen besluit, is de Ontslagregeling aangepast.

Verder lezen