VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Heeft u een voorstel van uw werkgever ontvangen voor de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst? Vaak is dat een vervelend bericht, dat emoties of onzekerheid meebrengt.

Er kan veel misgaan bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst of zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Het snel tekenen leidt vaak achteraf tot onaangename verassingen.

Laat de vaststellingsovereenkomst daarom altijd checken door een ervaren advocaat arbeidsrecht.
Zodat u geen risico’s loopt!

Check vaststellingsovereenkomst op meer dan 20 aspecten

Het voorstel van uw werkgever wordt gecheckt op meer dan 20 aspecten. Bijvoorbeeld:

 • heeft u na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst recht op een WW uitkering?
 • is de juiste opzegtermijn in acht genomen?
 • op welke transitievergoeding of beëindigingsvergoeding kunt u aanspraak maken?
 • hoe zit met de eindafrekening, de vakantiedagen of bonus?
 • wat is er geregeld over het getuigschrift of referenties?
 • wat gebeurt er met het concurrentiebeding of relatiebeding?
 • is er sprake van opzegverbod, bijvoorbeeld ziekte, waardoor er geen recht is op een uitkering na het einde van de arbeidsovereenkomst?
 • hoe is de finale kwijting geregeld?

Laat uw vaststellingsovereenkomst checken

  Wat kost de check van uw vaststellingsovereenkomst?

  Bent u ambtenaar?

  Een ambtenaar heeft een bijzondere rechtspositie. Laat een vaststellingsovereenkomst daarom
  checken door een ervaren advocaat arbeidsrecht gespecialiseerd in het ambtenarenrecht.
  Naast het arbeidsrecht, ben ik gespecialiseerd in de bijzondere rechtspositie van een ambtenaar,
  bovenwettelijke regelingen (werkloosheid en arbeidsongeschiktheid) en de Wet Normering
  Topsalarissen.

  Bent u grensarbeider?

  U werkt in Nederland, maar woont in een andere lidstaat, bijvoorbeeld België.
  Als een grensarbeider werkloos wordt, zal de grensarbeider veelal aangewezen zijn op een uitkering
  in het woonland.
  Wilt u zeker weten dat u aanspraak maakt op een uitkering?
  Ik heb kennis van het arbeidsrecht, maar ook de bijzondere positie van een grensarbeider. Waar
  nodig werken we samen met een Belgische advocaat arbeidsrecht.

  Laat uw vaststellingsovereenkomst checken

   Wekelijks heb ik een vrijblijvende kennismaking voor werkgevers en particulieren
   op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur.

   Indien u op deze tijdstippen niet in staat bent te komen, kunt u altijd een andere afspraak maken.