VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Heeft u een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst ontvangen? Of gaat u deze ontvangen? Laat deze checken!

Wordt in de vaststellingsovereenkomst vermeld dat uw werkgever de kosten vergoedt, dan is de check gratis!

U kunt risico’s lopen als u instemt met de vaststellingsovereenkomst. Heeft u recht op een WW uitkering? Blijft een concurrentiebeding- of geheimhoudingsbeding nog gelden? Is de opzegtermijn juist? Maakt u aanspraak op een transitievergoeding? Is de eindafrekening goed geregeld?

We beoordelen uw vaststellingsovereenkomst en u krijgt concreet inzicht in de verbeterpunten, die u kunt bespreken met uw werkgever. Uiteraard kunnen we ook de onderhandelingen voeren met uw werkgever.

Laat uw vaststellingsovereenkomst checken

    Wekelijks hebben we een gratis inloopspreekuur voor werkgevers en particulieren
    op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

    Aanmelden spreekuur