VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Heeft u een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst ontvangen? Of gaat u deze ontvangen? Laat deze checken!

Wordt in de vaststellingsovereenkomst vermeld dat uw werkgever de kosten vergoedt, dan is de check gratis!

U kunt risico’s lopen als u instemt met de vaststellingsovereenkomst. Heeft u recht op een WW uitkering? Blijft een concurrentiebeding- of geheimhoudingsbeding nog gelden? Is de opzegtermijn juist? Maakt u aanspraak op een transitievergoeding? Is de eindafrekening goed geregeld?

We beoordelen uw vaststellingsovereenkomst en u krijgt concreet inzicht in de verbeterpunten, die u kunt bespreken met uw werkgever. Uiteraard kunnen we ook de onderhandelingen voeren met uw werkgever.

Laat uw vaststellingsovereenkomst checken

    Wekelijks heb ik een vrijblijvende kennismaking voor werkgevers en particulieren
    op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur.

    Indien u op deze tijdstippen niet in staat bent te komen, kunt u altijd een andere afspraak maken.