ONDERNEMINGSRECHT

UW SPECIALIST IN ARBEID EN ONDERNEMING

Veel vraagstukken op het terrein van het Ondernemingsrecht grijpen in op het Arbeidsrecht.

Voor een goede oplossing is gedegen expertise op het terrein van het Ondernemingsrecht, het Arbeidsrecht en ook het Sociale Zekerheidsrecht essentieel.

Ik ben gespecialiseerd in onderwerpen die op het snijvlak liggen van het Ondernemingsrecht, het Arbeidsrecht en medezeggenschap. In het bijzonder in de financiële gevolgen van ontslag, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Ik adviseer zowel ondernemingen als medezeggenschapsorganen. Maar ik sta ook particulieren, ZZP’ers en (statutair) bestuurders bij.

Een oplossing op het snijvlak van Ondernemingsrecht en Arbeidsrecht ligt niet altijd op het juridische vlak. Mijn meerwaarde is een ruime ervaring buiten de advocatuur. Ik heb gewerkt in diverse management- en directiefuncties. Hierdoor kan ik uw vraag ook in breder perspectief bekijken. Dat draagt bij aan een beter resultaat voor de betrokken partijen.

Heeft u vragen rondom Arbeid en Onderneming? Neem vrijblijvend contact met me op. U ontvangt snel van mij een helder advies.

Waarbij kan ik u helpen?

Er zijn veel onderwerpen op het snijvlak van Arbeid en Onderneming. Ik kan u bij veel uiteenlopende vragen op het gebied van Ondernemingsrecht en Arbeidsrecht helpen. Een greep uit de onderwerpen waarbij ik u kan bijstaan:

 • Ontslag werknemer of statutair bestuurder
 • Het (niet) nakomen van diverse overeenkomsten
 • Het opstellen van overeenkomsten en personeelsreglementen
 • Agentuurovereenkomst, overeenkomst van opdracht en samenwerkingsovereenkomsten
 • ZZP-overeenkomsten
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Wet Normering Topinkomens
 • Beloningsbeleid en beloning
 • Cao-recht
 • Overgang van Onderneming
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Reorganisatie en herstructurering
 • Collectief Ontslag en afvloeiingsregelingen
 • Medezeggenschapsrecht en Wet op de ondernemingsraden

Staat uw vraag er niet bij, schroom dan niet met mij contact op te nemen.

Advies Arbeid en Onderneming.  Neem contact op

Heeft u een probleem op het terrein van Arbeid en Onderneming. De hulp van een advocaat gespecialiseerd op het snijvlak van Ondernemingsrecht en Arbeidsrecht is onontbeerlijk.

Neem  gerust vrijblijvend contact met me op. Vaak is een kort advies voldoende om een juridisch probleem te voorkomen. Zodat u weer verder kunt.

Bel me op 076-52 01 455. U kunt uw vraag ook mailen naar [email protected]. U kunt rekenen op een snelle reactie.

U kunt ook gebruik maken van een vrijblijvende kennismaking.

Wekelijks heb ik een vrijblijvende kennismaking voor werkgevers en particulieren
op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur.

Indien u op deze tijdstippen niet in staat bent te komen, kunt u altijd een andere afspraak maken.