ONDERWIJSRECHT

IK WIJS U DE WEG

Het Arbeidsrecht binnen het Onderwijsrecht is niet eenvoudig. De arbeidsrelatie tussen de onderwijsinstelling en haar personeel wordt beheerst door het Arbeidsrecht in het Burgerlijk Wetboek. Sinds de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 vallen alle werknemers in het onderwijs onder het private arbeidsrecht, ook werknemers die werken in het bijzonder onderwijs.

Daarnaast staan veel regels in de verschillende Cao’s die in het onderwijs zijn afgesloten. Voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs gelden aparte regels. Bovendien zijn er reglementen van externe instanties (zoals bijvoorbeeld Participatiefonds) die effect hebben op de arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever.

Geschillen in het onderwijs worden niet altijd enkel beslecht door de kantonrechter, maar ook door Commissies van Beroep.

Ik zorg voor het beste resultaat bij uw vragen

Ik ben gespecialiseerd in het Arbeidsrecht binnen het Onderwijsrecht.  Ik heb expertise van de verschillende Cao’s in het onderwijs en van de specifieke kenmerken van het onderwijs. Als Daarnaast ben ik gespecialiseerd in het sociale zekerheidsrecht voor onderwijspersoneel, zoals de bovenwettelijke werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Bij vragen rondom het Onderwijsrecht bent u aan het juiste adres. Ik sta zowel onderwijswerkgevers als werknemers bij. U kunt rekenen op de beste oplossing.

Waar kan ik u bij helpen?

Een greep van onderwerpen waarbij ik u kan helpen:

 • Schorsing en ontslag
 • Ontbindingsprocedures kantonrechter
 • Procedures Stichting Onderwijsgeschillen
 • Reorganisatie en collectief ontslag
 • Sociaal plan en herplaatsing
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Procedures UWV
 • Aansprakelijkheid werkgever
 • Bovenwettelijke regelingen
 • Arbeidsreglementen en gedragscodes
 • Integriteitskwesties
 • Eigen risicodragerschap ZW, WGA en WW

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan vrijblijvend contact met me op!

Neem contact op

Heeft u een probleem of vraag rondom arbeid in het Onderwijsrecht? En wilt u snel een oplossing? Leg uw vraag vrijblijvend aan mij voor. En zet bijtijds een ervaren advocaat Onderwijsrecht in. Vaak is een kort advies voldoende om een juridisch conflict te voorkomen. U kunt vertrouwen op een deskundige ondersteuning voor uw vraagstuk.

U kunt me vrijblijvend bellen op 076-5201455. Of mail uw vraag naar [email protected]. U kunt rekenen op een snel en helder advies.

U kunt ook gebruik maken van een vrijblijvende kennismaking.

Wekelijks heb ik een vrijblijvende kennismaking voor werkgevers en particulieren
op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur.

Indien u op deze tijdstippen niet in staat bent te komen, kunt u altijd een andere afspraak maken.