ONDERWIJSRECHT

WIJ WIJZEN U DE WEG

Advies omtrent onderwijsrecht gewenst? Van der Hoeven Advocatuur wijst u de weg.

In het onderwijsrecht gelden verschillende regels voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs. Sinds de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 vallen de medewerkers van het openbaar onderwijs niet langer meer onder het ambtenarenrecht. Het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek gaat gelden. Dit was als zo voor bijzondere onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Wanneer u advies of meer informatie over de regels die gelden voor het onderwijs wenst, kunnen wij u snel en op een professionele wijze informeren of te woord staan. Zet direct Van der Hoeven Advocatuur in als u vragen heeft omtrent onderwijsrecht of lees verder voor meer informatie over onze manier van werken.

Diensten Van der Hoeven Advocatuur

Het onderwijsrecht is complex en voor onderwijspersoneel gelden bijzondere regels. Wij kennen het onderwijsrecht als geen ander en hebben expertise van de verschillende Cao’s in het onderwijs. Tevens zijn we goed op de hoogte van het sociale zekerheidsrecht voor onderwijspersoneel, zoals bovenwettelijke werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Hierdoor weet u zeker dat u met Van der Hoeven Advocatuur de beste partij kiest wanneer u meer informatie of advies wenst inzake het onderwijsrecht. Kiest u net als vele anderen ook voor de expertise van Van der Hoeven Advocatuur?

Advies omtrent onderwijsrecht? Neem contact op

Wenst u advies omtrent onderwijsrecht of heeft u vragen over dit specifieke rechtsgebied? Van der Hoeven Advocatuur staat zowel werkgevers als werknemers bij. Het is verstandig bijtijds een advocaat onderwijsrecht te raadplegen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via 076-52 01 455 of mailen naar info@vanderhoevenadvocatuur.nl. Zet ons meteen in voor uw vragen omtrent onderwijsrecht, zodat wij u op tijd de beste ondersteuning kunnen bieden bij uw vraagstuk.

 • (Tijdelijke) aanstelling of arbeidsovereenkomst
 • Reorganisatie en herplaatsing
 • Plichtsverzuim en disciplinaire maatregelen
 • Disfunctioneren
 • Formele beoordeling
 • Overplaatsing, wijziging functie of loon/bezoldiging
 • Ongeschiktheidsontslag

DOE DE CHECK

We kunnen u adviseren of bijstaan in talrijke kwesties. Check hier uw vaststellingsovereenkomst.

CHECK OVEREENKOMST
 • Reorganisatie, inkrimping of opheffing
 • Plaatsing boven de formatie
 • Sociaal plan
 • Herplaatsing
 • Reorganisatieontslag
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Re-integratie tijdens ziekte
 • Aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid
 • Integriteit en gedragscodes
 • Ontslag op andere gronden of verstoorde verhoudingen
 • Bovenwettelijke regelingen
 • Zienswijze, bezwaar en (hoger) beroep (ambtenaar)
 • Second Opinion

Staat uw vraag of onderwerp er niet bij, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Wekelijks hebben we een gratis inloopspreekuur voor werkgevers en particulieren
op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden spreekuur