TARIEVEN

Helderheid vooraf over de kosten

In het intakegesprek geef ik inzicht in de haalbaarheid van uw zaak, onze werkwijze en maak ik met u afspraken over de kosten. Die afspraak houdt in veel gevallen in dat ik de bestede tijd volgens ons uurtarief in rekening brengen.

In daarvoor geschikte zaken ben ik bereid met u andere afspraken te maken, zoals een vaste prijs.

Ik probeer de kosten voor rechtsbijstand te verhalen op de wederpartij. Als een zaak wordt geschikt, neem ik de kosten voor rechtsbijstand altijd mee in de onderhandelingen.

Rechtsbijstand en vrije advocaatkeuze

Bent u voor de kosten van rechtsbijstand verzekerd? Dan hebt u het recht een eigen advocaat te kiezen. Het Europese Hof van Justitie in 2013 beslist dat verzekeraars hun verzekerden een vrije advocaatkeuze moeten bieden.

Second opinion

De vrije advocaatkeuze geldt ook als u het niet eens bent met de manier waarop uw zaak wordt behandeld. In de meeste polisvoorwaarden van rechtsbijstandsverleners is een geschillenregeling opgenomen. Deze geeft u het recht de advocaat van uw keuze in te schakelen.

Abonnement werkgever

Ik kan desgewenst een juridisch abonnement aanbieden, waarbij u voor een vast per jaar verzekerd bent van juridische ondersteuning.

Toevoeging Raad Wet op de Rechtsbijstand

Particulieren met een laag inkomen en weinig eigen vermogen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van overheidswege. Deze ‘toevoeging’ kan ik voor u aanvragen. Ons kantoor heeft een ‘High Trust’ arrangement met de Raad voor Rechtsbijstand. Voor meer informatie kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen www.rechtsbijstand.nl.

Wekelijks heb ik een vrijblijvende kennismaking voor werkgevers en particulieren
op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur.

Indien u op deze tijdstippen niet in staat bent te komen, kunt u altijd een andere afspraak maken.