TARIEVEN

DESKUNDIG EN RESULTAATGERICHT

Helderheid vooraf over de kosten

In het intakegesprek geven we inzicht in de haalbaarheid van uw zaak, onze werkwijze en maken we afspraken over de kosten. Die afspraak houdt in veel gevallen in dat we de bestede tijd volgens ons uurtarief in rekening brengen.

In daarvoor geschikte zaken zijn we bereid met u andere afspraken te maken, zoals een vaste prijs.

We proberen de kosten voor rechtsbijstand te verhalen op de wederpartij. Als een zaak wordt geschikt, nemen we de kosten voor rechtsbijstand mee in de onderhandelingen.

Abonnement werkgever

We kunnen desgewenst een juridisch abonnement aanbieden, waarbij u voor een vast per jaar verzekerd bent van juridische ondersteuning.

Rechtsbijstand en vrije advocaatkeuze

Bent u voor de kosten van rechtsbijstand verzekerd? Dan hebt u het recht een eigen advocaat te kiezen. Het Europese Hof van Justitie heeft in 2013 beslist dat verzekeraars hun verzekerden een vrije advocaatkeuze moeten bieden. Recent heeft het Hof beslist dat de vrije advocaatkeuze ook geldt bij een bestuurlijke bezwaarprocedure of een ontslagprocedure bij het UWV.

Second opinion

De vrije advocaatkeuze geldt ook als u het niet eens bent met de manier waarop uw zaak wordt behandeld. In de meeste polisvoorwaarden van rechtsbijstandsverleners is een geschillenregeling opgenomen. Deze geeft u het recht de advocaat van uw keuze in te schakelen.

Toevoeging Raad Wet op de Rechtsbijstand

Particulieren met een laag inkomen en weinig eigen vermogen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van overheidswege. Deze ‘toevoeging’ kunnen we voor u aanvragen. Ons kantoor heeft een ‘High Trust’ arrangement met de Raad voor Rechtsbijstand. Voor meer informatie kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen www.rechtsbijstand.nl.

Wekelijks hebben we een gratis inloopspreekuur voor werkgevers en particulieren
op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden spreekuur