SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT

Het sociale zekerheidsrecht is een complex geheel van wetten en regelingen, die bovendien veelvuldig aan verandering onderhevig zijn.

Ik ken als advocaat sociale zekerheidsrecht de actuele regels en procedeer regelmatig bij de bestuursrechter en de Centrale Raad van Beroep. Mijn meerwaarde is dat ik daarnaast goed op de hoogte ben van de bovenwettelijke regels, die gelden voor ambtenaren, werknemers in het onderwijs  en de zorg. Ik ben gespecialiseerd in de financiële gevolgen van ontslag, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Zowel werkgevers als werknemers krijgen te maken  met situaties waarbij het advies van een advocaat die gespecialiseerd in de sociale zekerheid belangrijk is.

Het sociale zekerheidsrecht is sterk verweven met het arbeidsrecht.

Zeker in ontslagsituaties is de kennis van werknemersverzekeringen, WW, WIA en Ziektewet van groot belang. Met de Wet Werk en Zekerheid is het WW recht ingrijpend gewijzigd. Afspraken die werkgever en werknemer maken kunnen van invloed zijn op de uitkeringssituatie.

Werkgevers kunnen belanghebbende zijn bij besluiten van het UWV als ze eigenrisicodrager zijn voor de WW uitkering van voormalige werknemers bij overheid, onderwijs of de zorg.

In geval van ziekte kunnen werknemers aanspraken maken op een ZW of WIA uitkering. Een werkgever kan als eigen risicodrager belang hebben om een besluit van het UWV aan te vechten en kan bezwaar en beroep aantekenen.

Werkgevers lopen ook risico op een loonsanctie van UWV, indien het UWV oordeelt dat de werkgever de re-integratieverplichting onvoldoende is nagekomen.

Heeft u te maken met ontslag of dreigend ontslag en wilt u informatie over uw uitkering? Heeft het UWV een besluit genomen over de WW uitkering of ZW/WIA uitkering waartegen u bezwaar wilt aantekenen? Goede hulp van een advocaat op het terrein van het sociale zekerheidsrecht is onontbeerlijk.

Neem vrijblijvend én tijdig contact met mij op. Tegen een besluit van UWV of andere uitvoeringsinstanties moet binnen zes weken bezwaar of beroep worden aangetekend.

U kunt ook gebruik maken van een vrijblijvende kennismaking.

Waar kan ik u bij helpen?

Een greep van onderwerpen waarbij ik u kan helpen:

  • WW
  • Loongarantieregeling
  • WAO en WIA
  • ZW
  • Bovenwettelijke – en naast wettelijke uitkeringen
  • Loonsanctie UWV
  • Eigen risicodragerschap ZW, WGA en WW
  • Second opinion

Staat uw vraag of onderwerp er niet bij, schroom dan niet contact met mij op te nemen.

Wekelijks heb ik een vrijblijvende kennismaking voor werkgevers en particulieren
op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur.

Indien u op deze tijdstippen niet in staat bent te komen, kunt u altijd een andere afspraak maken.