Vaststellingsovereenkomst advocaat Breda

Heeft u van uw werkgever een beëindigingsovereenkomst of zogenaamde vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wil u werkgever uw arbeidsverhouding beëindigen? Vraagt uw werkgever de vaststellingsovereenkomst het liefst zo snel mogelijk te tekenen?

Laat vóórdat u een vaststellingsovereenkomst tekent deze door een advocaat in Breda gespecialiseerd in arbeidsrecht beoordelen. Daarmee minimaliseert u de risico’s en haalt u meer uit het ontslag.

We kijken of alle noodzakelijke afspraken gemaakt en of er vanuit uw belang sprake is van een maximaal onderhandelingsresultaat.  Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

Beoordeling vaststellingsovereenkomst advocaat in Breda gespecialiseerd in arbeidsrecht

Van der Hoeven Advocatuur is een op en top niche kantoor in Breda, gespecialiseerd in arbeidsrecht. We houden ons uitsluitend bezig met arbeidsrecht, zoals ontslagrecht, ambtenarenrecht, en onderwijsrecht en sociale zekerheid.

Wij zijn aangesloten bij de specialisatie Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.

Gratis beoordeling vaststellingsovereenkomst

Wordt in de vaststellingsovereenkomst gemeld dat uw werkgever de juridische kosten vergoed, dan is deze check vaststellingsovereenkomst advocaat in Breda gratis.

We geven u concreet inzicht in de verbeterpunten met uw werkgever.

Indien u dat wenst,  kunnen we u ook bijstaan in de onderhandelingen met uw werkgever en kunnen u dan een beeld geven van de kosten voor juridisch bijstand van onze advocaat.  Uiteraard proberen we de kosten voor juridische bijstand te verhalen op uw werkgever.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Een veel gebruikte ontslagroute is het zogenaamde ontslag op wederzijds goedvinden.

Dat betekent dat de werkgever en de werknemer het eens worden over de voorwaarden van beëindiging. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd. Dit document is belangrijk omdat daarin de onderlinge afspraken worden vastgelegd en waarmee u bij het UWV een uitkering kunt aanvragen.

Checklist vaststellingsovereenkomst door advocaat in Breda

We beoordelen uw vaststellingsovereenkomst op een aantal punten, bijvoorbeeld:

  • Maakt u na de einddatum aanspraak op een uitkering van UWV?
  • Is de opzegtermijn in acht genomen?
  • Is er een optimaal behandelingsresultaat?
  • Is de transitievergoeding juist berekend, zijn er andere ontslagvergoedingen mogelijk?
  • Komt het concurrentie en/of relatiebeding te vervallen?
  • Maakt u aanspraak op vergoeding voor juridische bijstand?
  • Is de eindafrekening en de afwikkeling van uw pensioen goed geregeld?
  • Bestaat er vergoeding op kosten van outplacement of opleiding?

Aanmelding

Bij al uw vragen over uw vaststellingsovereenkomst, helpen wij u graag en kunt u een advocaat in Breda inschakelen. Neem contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

Neem contact op

Wekelijks hebben we een gratis inloopspreekuur voor werkgevers en particulieren
op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden spreekuur