Recent heeft een kantonrechter de nadelige effecten van het coronavirus betrokken bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding na een ontslag op staande voet.

De feiten

Een werknemer, in dienst bij werkgever vanaf 2016 als Supervisor, wordt op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief staat vermeld dat werknemer het vertrouwen van werkgever onwaardig is geworden. Ook zou de werknemer e-mailcontacten heeft gehad met concurrenten en vertrouwelijk informatie heeft gelekt. Ook wordt de werknemer verweten dat hij onder ongunstige voorwaarden een contract heeft gesloten.

De werknemer betwist de dringende reden, maar berust in het ontslag. Hij verzoekt de kantonrechter een verklaring voor recht te geven dat het ontslag op staande voet onterecht is, vordert het achterstallige salaris, de transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Het oordeel van de kantonrechter (ECLI:NL:RBDHA:2020:9428)

De kantonrechter oordeelt dat geen van de aan het ontslag ten grondslag gelegde gronden, ook indien deze in samenhang worden bezien, het ontslag rechtvaardigen. De dringende redenen zijn niet vast komen te staan. De verklaring voor recht en de overige verzoeken van de werknemer worden toegewezen.

Bij het berekenen van de billijke vergoeding overweegt de rechter, dat in het geval de werknemer niet zou zijn ontslagen, de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had voortgeduurd. Hij had dan aanspraak gemaakt op zijn loon van 5.500 euro bruto te vermeerderen met vakantietoeslag. Bij de bepaling van de hoogte houdt de kantonrechter rekening met het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, maar ook de termijn waarop de werknemer een vergelijkbare baan kan vinden. In de gegeven omstandigheden, waaronder de nadelige effecten die het coronavirus op de economie zal hebben, schat de kantonrechter dat op een termijn van 24 maanden. Tevens wordt er verder rekening mee gehouden dat de werknemer aanspraak maakt op een WW uitkering en de transitievergoeding. De billijke vergoeding wordt vastgesteld op 55.000 euro bruto.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!