Iedereen met een rechtsbijstandsverzekeraar heeft recht op vrije advocaatkeuze in elke fase van een geschil dat mogelijk leidt tot een procedure bij de rechter. Zo luidt het oordeel van de Geschillencommissie van het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) van 30 maart 2021 in een geschil van DAS rechtsbijstand en haar verzekerde over de vrije advocaatkeuze.

Het recht op vrije advocaatkeuze houdt in dat iemand met een rechtsbijstandsverzekeraar zelf een advocaat moet kunnen kiezen op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar. Dat heeft het Europese Hof van Justitie reeds in 2013 beslist op grond van de Europese richtlijn 2009/138. Volgens rechtsbijstandsverleners geldt dat recht alleen als er sprake is van een administratieve of gerechtelijke procedure. In mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het begrip ‘gerechtelijke procedure’ ruim moet worden uitgelegd.

In een geschil tussen een verzekerde en DAS rechtsbijstand, waarin de verzekerde geen eigen advocaat mocht kiezen, heeft Kifid beslist dat ook als er geen gerechtelijke procedure aanhangig is of dreigt te worden, een verzekerde zelf een advocaat mag kiezen. Tot dusver beslissen rechtsbijstandsverleners dat alleen bij een procedure of dreigende procedure (de zogenaamde beslissende fase) een advocaat mag worden gekozen. Echter niet in een voorbereidende fase van een procedure. Het Kifid heeft beslist dat op basis van het oordeel van het Europese Hof van Justitie een ‘gerechtelijke procedure’ niet beperkt kan worden door een onderscheid te maken tussen de voorbereidende en beslissende fase. Elke fase die kan leiden tot een procedure in rechte valt onder een ‘gerechtelijke procedure’

DAS rechtsbijstand is tegen de beslissing in beroep is gegaan bij de Commissie in Beroep, omdat door het oordeel van Kifid de rechtsbijstand onbetaalbaar wordt.

De ontwikkelingen worden afgewacht. Voor vragen kunt u uiteraard bij ons terecht.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!