Het Gerechtshof heeft in de procedure tussen FNV en Deliveroo bevestigd dat de bezorgers van dit maaltijdbezorgingsbedrijf werken op basis van een arbeidsovereenkomst. De bezorgers zijn werknemers en hebben de rechten die behoren bij een arbeidsovereenkomst.

Kwalificatie van de arbeidsovereenkomst

Het Gerechtshof oordeelt op 16 februari 2021 dat de bezorgers van Deliveroo een arbeidsovereenkomst hebben (ECLI:NL:GHAMS:2021:392) en bevestigt de eerdere uitspraak van de kantonrechter.

Voor het Gerechtshof is daarbij een recente uitspraak van de Hoge Raad inzake de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst (ECLI:NL:HR:2020:1746) van belang.

De Hoge Raad heeft overwogen dat bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst gekeken moet worden naar de volgende elementen: ‘arbeid’, ‘loon’, ‘in dienst’ en ‘gedurende zekere tijd’. Bij de beoordeling daarvan zijn alle omstandigheden van het geval relevant. De Hoge Raad heeft beslist dat de partijbedoeling van partijen geen expliciete rol meer speelt bij de kwalificatie vraag.

Arbeid

Er is geen discussie over de vraag of er arbeid wordt verricht. Wel is er discussie of de bezorger een opdracht moet aanvaarden. Deliveroo maakt bij de toedeling van maaltijden gebruik van een algoritme. Het algoritme Frank is cruciaal voor de organisatie. Bezorgers kunnen inloggen op diensten wanneer ze dat willen. Als de bezorgers eenmaal zijn ingelogd kunnen ze door Frank een aanbod krijgen voor een bezorging, die de bezorger mag weigeren. Ook kan de bezorger zich laten vervangen.

Het Gerechtshof oordeelt dat deze vrijheden niet onverenigbaar zijn met het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Loon

Er is voldaan het loonvereiste, want Deliveroo betaalt voor de verrichte werkzaamheden. Het Gerechtshof oordeelt dat Deliveroo de hoogte van het loon eenzijdig vaststelt. Deliveroo betaalt tweewekelijks uit, hetgeen veel lijkt op de betaling van loon. Veel van de bezorgers beschouwen zichzelf ten aanzien van omzetbelasting niet als ondernemer. Ruim tweederde van de bezorgers is niet BTW plichtig omdat ze minder dan 40% van het minimumloon verdienen (zogenaamde hobbymatige werkzaamheden voor de Belastingdienst). Uit de hoogte van het loon kunnen redelijkerwijze geen voorzieningen zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid worden gefinancierd.

In dienst

‘In dienst’ heeft betrekking op de zogenaamde gezagsrelatie. Het Gerechtshof oordeelt dat de werkwijze duidt op een gezagsrelatie met Deliveroo.

De werkzaamheden, maaltijdbezorging is een kernactiviteit van Deliveroo. De werkzaamheden zijn relatief eenvoudig, waarvoor weinig aanwijzingen nodig zijn. Via het algoritme Frank zijn zowel het restaurant waar de maaltijd wordt opgehaald als de klant naar wie de maaltijd moet worden gebracht ervan op de hoogte waar de bezorger zich bevindt. Deliveroo heeft daardoor een controlemogelijkheid. Omdat een bezorger gemiddeld dertig minuten heeft om te bezorgen per bestelling, is de vrijheid de eigen route te bepalen beperkt. Deliveroo oefent ook gezag uit, doordat de contractsvorm op basis waarvan wordt gewerkt en de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, regelmatig worden gewijzigd door Deliveroo.

Gedurende zekere tijd

Er is niet gebleken dat de bezorgers van Deliveroo arbeid verrichten in een omvang die verwaarloosbaar is. Er is daarom voldaan het criterium dat de arbeid gedurende zekere tijd dient te worden verricht. Dit duidt naast de eerder genoemde criteria op het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Overige omstandigheden

Het Gerechtshof betrekt ook andere omstandigheden bij het oordeel. Deliveroo heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor de bezorgers. Tevens heeft Deliveroo de bezorgers gratis een aansprakelijkheidsverzekering aangeboden. Dit past meer bij een arbeidsovereenkomst dan opdrachtovereenkomst.

Conclusie

De bezorgers werken op basis van een arbeidsovereenkomst en hebben recht op loondoorbetaling bij ziekte en aanspraak op de arbeidvoorwaarden van de Cao beroepsgoederenvervoer.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!