UWV heeft de ontslagformulieren voor bedrijfseconomisch ontslag van werknemers gewijzigd. UWV geeft geen automatisch uitstel meer voor onderhandeling met de werknemer. Wat betekenen deze veranderingen?

Bij ontslag van werknemers vanwege bedrijfseconomische redenen heeft een werkgever toestemming nodig van UWV. Een werkgever dient daarvoor de zogenaamde ontslagformulieren A, B en C in te vullen.

De huidige werkwijze van veel werkgevers is dat er eerst een voorlopige aanvraag door middel van formulier A wordt ingediend. Daarna wordt er geprobeerd met de werknemer tot overeenstemming te komen over een vertrekregeling door middel van een vaststellingsovereenkomst of beeindigingsovereenkomst.  Het UWV verleende hiervoor automatisch uitstel van twee weken.

Werd er geen overeenstemming bereikt met de werknemer? Dan werden alsnog de ontslagformulieren B en C ingevuld of werd de ontslagaanvraag ingetrokken.

Wat betekenen de veranderingen?

  • Het UWV beoordeelt eerder of de werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan. Een werkgever moet zich dan vaak houden aan de regels voor collectief ontslag.  Een werkgever moet dat nu eerder melden op formulier A in plaats van formulier C, onderbouwing ontslag.
  • Ook moet in veel gevallen de medezeggenschap betrokken worden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Het UWV beoordeelt eerder of de werkgever aan deze verplichtingen heeft voldaan. De werkgever moet dit nu op formulier A al aangeven. Dit stond eerder op formulier C (onderbouwing ontslag).
  • Een andere wijziging is dat het UWV niet meer automatisch verleent om uitstel te krijgen voor de onderhandelingen met de werknemers. Het UWV kijkt eerst of de werkgever dat in de twee maanden daarvoor al heeft gehad. Is dat het geval, dan is uitstel niet meer mogelijk. Ook is uitstel voor de onderhandelingen niet mogelijk als de werkgever niet heeft voldaan aan de regels voor collectief ontslag en medezeggenschap.

Heeft u als werkgever te maken met bedrijfseconomisch ontslag of bent u van plan een reorganisatie door te voeren. Hou dan rekening met de nieuwe werkwijze van UWV.

Heeft u hierover vragen? Ik help u als ervaren arbeidsrecht advocaat graag.

Neem gerust telefonisch contact met me op 076-520 1455 of stuur uw vraag per e-mail naar [email protected].