In een recente uitspraak oordeelde het Hof Den Haag dat afspraken over het loon op een bierviltje rechtsgeldig zijn. Wat was er aan de hand in deze uitzonderlijke zaak?

Een voetballer vordert loon dat hoger is dan in zijn schriftelijke (officiële) arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

Volgens de speler zijn de afspraken over een hoger salaris vastgelegd op een bierviltje. De bedragen zijn handgeschreven met daarop de handtekening van de technisch directeur. Ook is afgesproken dat een deel ‘zwart’ wordt betaald.

De rechter moest eraan te pas komen om het geschil te beslechten. Zowel de kantonrechter als het hof geven de speler gelijk. Er moest wel een deskundige aan te pas komen om vast te stellen dat de handtekening van de technisch directeur was. Voorts was er ook een getuigen die aanwezig was toen de afspraak op het bierviltje werd geschreven.

De loonafspraken op het bierviltje waren dus rechtsgeldig overeengekomen, zo oordeelde het Hof Den Haag op 5 juli van dit jaar (ECLI:NL:GHDHA:2022:1317).

Dit is uiteraard een uitzonderlijke zaak. De casus laat zien hoe het niet moet, zwart loon, slecht vastgelegde afspraken etc..

Het is goed u te realiseren dat een overeenkomst ‘vormvrij’ is. Ook een mondelinge arbeidsovereenkomst is rechtsgeldig. Zorg altijd voor door partijen ondertekende afspraken en schriftelijke arbeidsovereenkomsten om bewijsproblemen te voorkomen.

Sommige afspraken zoals een proeftijd beding of concurrentiebeding kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Heeft u vragen over gemaakte afspraken met uw werknemer of werkgever. Of heeft u een andere vraag over arbeid.

Neem gerust telefonisch contact op  076-5201455 of stuur uw vraag per e-mail naar [email protected]