Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van de no-riskpolis. Daardoor betalen ze ten onrechte te veel kosten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Vaak gaat het om forse bedragen. Een aantal aandachtspunten en tips voor uw praktijk.

De no-riskpolis in de Ziektewet heeft als doel werkgevers te stimuleren personen met een verhoogd ziekterisico in dienst te nemen. In bepaalde gevallen kan de werkgever voor deze werknemers dan compensatie vragen bij UWV voor de loonbetaling tijdens ziekte voor maximaal 104 weken.

Zeker in tijden van een krappe arbeidsmarkt kan de no-riskpolis aantrekkelijk zijn.

Hoe voorkomt u dat u als werkgever teveel betaalt? Ik zet een aantal aandachtspunten en tips voor uw praktijk op een rij.

1.Werknemers met recht op no-riskpolis

De Ziektewet benoemt werknemers met recht op een no-riskpolis.

Bijvoorbeeld de werknemer die onmiddellijk voorafgaand aan het dienstverband aanspraak heeft op een WIA, WAO of Wajong uitkering. De werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is en bij een andere werkgever in dienst treedt, maakt hierop in sommige gevallen ook aanspraak.

Maar ook de werknemer die is opgenomen in het doelgroepenregister of in sommige gevallen ouderen werklozen.

2. De financiële voordelen

Als uw werknemer onder de no-riskpolis valt, kunt u de Ziektewet uitkering in mindering brengen op de loondoorbetalingsverlichting bij ziekte.

Daarnaast blijven werkgevers nog tien jaar verantwoordelijk voor toegekende WGA uitkeringen.

De no-riskpolis voorkomt ook dat deze uitkeringslasten (middelgrote/grote werkgever of eigen risicodrager WGA) voor uw rekening komen.

3.Doe na twee maanden navraag bij uw werknemers

 Een werkgever mag geen gegevens vragen aan de werknemer over de gezondheid.

De Ziektewet regelt dat de werknemer minimaal twee maanden na aanvang van het dienstverband, op verzoek van de werkgever, informatie moet geven of hij mogelijk in aanmerking komt voor de no-riskpolis.

Het is dus lonend standaard bij uw werknemer die minstens twee maanden in dienst is, te vragen of hij mogelijk voldoet aan de voorwaarden voor de no-riskpolis.

4.Doe tijdig een beroep op de no-riskpolis

 Als de werknemer ziek wordt, geeft u bij de ziekmelding aan UWV aan dat de no-riskpolis van toepassing is.

Komt u later op de hoogte dat uw werknemer een no-risk status heeft? UWV kan de uitkering met terugwerkende kracht tot maximaal één jaar toekennen.

Let op. U moet de WGA lasten zelf dragen als u te laat een ziekengeldclaim indient.

5. Niet onbeperkt in duur

 De looptijd van de no-riskpolis is in principe 5 jaar na het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een werknemer met aanspraak op de no-riskpolis. Hierop bestaan uitzonderingen.

6. Re-integratieplicht

Ook tijdens de no-risk polis blijven uw re-integratie verplichtingen bestaan. De kosten voor een re-integratietraject blijft u zelf dragen.

Heeft u hierover vragen? Als ervaren arbeidsrecht advocaat help ik u graag.

Neem gerust telefonisch contact met me op 076-520 1455 of stuur uw vraag per e-mail naar [email protected].