Een werkgever u bij ziekte van een werknemer maximaal twee jaar het loon door, bij een loonsanctie drie jaar. En als daarna ontslag volgt, is er veelal recht op een transitievergoeding. In uitzonderlijke gevallen kan een werknemer ook aanspraak maken op een billijke vergoeding, ook na een loonsanctie. Hoe zit dat eigenlijk?

Verzoek werknemer na opzegging arbeidsovereenkomst

 In de praktijk wordt na twee jaar ziekte de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vaak geregeld in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Als dat niet lukt, kan een werkgever UWV toestemming vragen de arbeidsovereenkomst op te zeggen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

De werknemer kan dan binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst dit ontslag aanvechten en de rechter verzoeken een billijke vergoeding toe te kennen.

Toetsing door de rechter: hoge drempel

De rechter toetst dan of de opzegging vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid het gevolg is ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Uit de rechtspraak blijkt dat het gaat om uitzonderlijke gevallen:

◾ het grovelijk veronachtzamen van de re-integratie tijdens ziekte;

◾ er is causaal verband tussen het ernstig verwijtbaar handelen en het ontstaan/ voortduren van de arbeidsongeschiktheid.

Een werknemer moet stellen/zo nodig bewijzen dat, als de re-integratie wel deugdelijk was geweest, de arbeidsongeschiktheid geen twee jaar had geduurd, aldus de rechtbank Den Haag begin 2022 (ECLI:NL:RBHA:2022:4117).

Recent oordeelt het hof Den Bosch dat uit een duidelijke medische rapportage moet blijken dat de lange duur van de arbeidsongeschiktheid in overwegende mate zijn oorzaak vindt in het aan de werkgever te maken verwijt  (ECLI:NL:GHSHE:2022:3383).

Vanwege deze hoge drempel worden veel verzoeken afgewezen.

In een zaak waarbij een arbeidsconflict een voortdurende en ongemeen negatieve impact heeft gehad op de gezondheid van de werknemer, kent de rechtbank Limburg een billijke vergoeding toe (ECLI:NL:RBLIM:2022:6772).

Ook na een loonsanctie?

Als het UWV een loonsanctie heeft opgelegd, betekent dit niet automatisch dat de werkgever een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Dit is anders als de werkgever tijdens ook tijdens de loonsanctie onvoldoende heeft gedaan om de spanningen op de werkvloer op te lossen (ECLI:RBGEL:2022:3939). In dit geval wordt een billijke vergoeding van 27.500,- euro toegekend.

De vergoeding kan hoog kan oplopen

Werkgever Aldi wordt in 2021veroordeeld tot een vergoeding van 200.000,- euro vanwege een ernstig verwijt ten aanzien van de re-integratie aldus het hof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2021:239).

Voor werkgevers is er dus alle belang  om de re-integratie tijdens ziekte goed op orde te hebben.

Heeft u hierover vragen. Neem gerust telefonisch contact op 076-5201455 of mail uw vraag naar [email protected].