Per 1 oktober 2022 is UWV gestart met de vereenvoudigde beoordeling van WIA-aanvragen van 60-plussers. Dit is een van de maatregelen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de achterstanden bij UWV bij de sociaal-medische beoordeling bij UWV weg te werken. Wat betekent dit?

Deze maatregel geldt voor 60-plussers voor wie de WIA uitkering zou starten tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2023.

Vereenvoudigde beoordeling

De vereenvoudigde behandeling houdt in dat UWV in de meeste gevallen op basis van schriftelijke informatie de aanspraak op een WIA uitkering beoordeelt. In beginsel is er geen verzekeringsgeneeskundige beoordeling.

De arbeidsdeskundige neemt contact op met de werknemer voor wie de nieuwe regels gelden. De arbeidsdeskundige kan altijd bepalen dat een onderzoek door een verzekeringsarts nodig is.

Instemming vereist voor vereenvoudigde beoordeling

In alle gevallen geldt dat de werknemer en de werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde behandeling.  Werkgever en werknemer houden de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de beslissing van UWV.

Beoordeling IVA uitkering

Als de werknemer niet kan werken tot de AOW gerechtigde leeftijd, dan volgt wel een beoordeling door de verzekeringsarts, zodat de werknemer mogelijk een IVA uitkering kan krijgen.

Tip: geef dit aan bij de aanvraag WIA-uitkering.

Eigen risicodrager

De uitkeringen op basis van deze WIA beoordeling worden niet aan publiek verzekerde werkgevers toegerekend via de premie Werkhervattingskas en niet aan de eigen risicodrager. De eigen risicodrager blijft wel verantwoordelijk voor de re-integratie.

Herbeoordeling bij IVA of Wajong uitkering

Een andere maatregel is dat UWV per 1 oktober 2022 vijf jaar lang niet verplicht is een herbeoordeling uit te voeren bij mensen met een IVA of Wajong uitkering. UWV kan wel onderzoek doen als daartoe aanleiding is voor de werknemer of werkgever.