Ik hoor klanten regelmatig zeggen: een concurrentie- of relatiebeding is toch een dode letter? Bij de rechter houdt het toch geen stand? De praktijk leert anders. Een update.

De gevolgen van het niet nakomen van een rechtsgeldig concurrentie- of relatiebeding kunnen fors zijn. Zo leert de praktijk.

Discussie ontstaat vaak pas bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Als werkgever en werknemer er samen niet uitkomen is nog steeds de hoofdregel: ‘Afspraak is afspraak’.

Veel gestelde vragen:

Belangenafweging door de rechter?

Een werknemer kan de rechter vragen een concurrentiebeding te matigen of te vernietigen, als de werknemer in verhouding tot de belangen van de werkgever onbillijk wordt benadeeld.

Belangen van de werkgever kunnen volgens de rechtspraak zijn: bescherming/schade bedrijfsdebiet, specifieke knowhow werknemer, relatie van werknemer met klanten, investering in deskundigheid, werknemer neemt zelf ontslag etc..

De Hoge Raad oordeelde 17 juni 2022 dat arbeidsmarkt schaarste en bindingselementen in dit kader geen zwaarwegende belangen zijn.

Belangen van de werknemer kunnen zijn: recht op vrije arbeidskeuze, positieverbetering, ernstig nadeel in arbeidsmarktkansen, geen bedrijfsgevoelige kennis hebben etc..

De rechtspraak is casuïstisch en de belangenafweging is onzeker. Een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 19 juli 2022 leert weer eens dat een werknemer vanwege de overstap naar een concurrent kan worden veroordeeld tot het betalen van een forse boete van 500.000,– euro.

Gevolgen voor de nieuwe werkgever?

De voormalige werkgever kan bewerkstelligen dat de ex-werknemer wordt gehouden aan het beding en de werkzaamheden niet mag verrichten bij de nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever kan ook aansprakelijk worden gesteld voor het profiteren van de wanprestatie van de ex-werknemer.

Een tip is in de arbeidsovereenkomst een clausule op te nemen dat de werknemer bij indiensttreding niet is gebonden aan een concurrentie- of relatiebeding.

Gevolgen voor recht op WW?

Naast het verbeuren van boetes bestaat er ook een risico voor de werknemer bij het recht op WW.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde recent dat de werknemer met een concurrentiebeding een voorzienbaar risico neemt door het aanvaarden van een baan bij de concurrent. In deze zaak komt de nieuwe werkgever er achter en ontslaat de werknemer in de proeftijd. UWV wijst de aanvraag voor WW af en krijgt hierin gelijk (ECLI:NL:CRvB:2022:1528).

Is het concurrentiebeding nog van deze tijd?

Onderzoek toont aan dat dat het concurrentiebeding breed wordt ingezet. Dit kan leiden tot een beperkingen in de mobiliteit op de arbeidsmarkt. De minister van SZW wil daarom hervormingen, die worden uitgewerkt. Het streven is de Tweede Kamer in 2023 nader te informeren.

Heeft u hierover vragen? Als ervaren arbeidsrecht advocaat help ik u graag.

Neem gerust telefonisch contact met op 076-520 1455 of een e-mail naar [email protected].